2016-07-13 06:00

2016-07-13 06:00

Olika typer av gravplatser

Svar till: Varför överförmynderi vid kyrkogården?

Det finns minneslundar, askgravlundar och områden med urngravar där de anhöriga inte har en egen rabatt och inte själva sköter exempelvis rensning av ogräs.

För dessa områden är det endast tillåtet med blommor i vas och lösa ljus (ej i lykta).

Det finns även en begränsning vad gäller val av gravsten. Endast natursten är tillåtet. Beslut om dessa regler togs i kyrkogårdsnämnden 2005-03-31.

Vid upplåtelse av en sådan gravplats informeras anhöriga om vilka regler som gäller på samma sätt som för exempelvis våra askgravlundar.

Hör gärna av dig till Kyrkogårdsexpeditionen, vardagar kl 10:00-12:00 på telefon 0550-879 30.

Kyrkogårdsförvaltningen

Elionor Norén

Kyrkogårdschef

För dessa områden är det endast tillåtet med blommor i vas och lösa ljus (ej i lykta).

Det finns även en begränsning vad gäller val av gravsten. Endast natursten är tillåtet. Beslut om dessa regler togs i kyrkogårdsnämnden 2005-03-31.

Vid upplåtelse av en sådan gravplats informeras anhöriga om vilka regler som gäller på samma sätt som för exempelvis våra askgravlundar.

Hör gärna av dig till Kyrkogårdsexpeditionen, vardagar kl 10:00-12:00 på telefon 0550-879 30.

Kyrkogårdsförvaltningen

Elionor Norén

Kyrkogårdschef