2016-07-08 11:48

2016-07-08 11:49

Gamla flickskolan ska vara kvar!

SVAR KOMMUNALRÅD (MP): MP reder ut begreppen kring kvarteret Björktrasten

Frågan om att bygga ett Teknik- och innovationscenter (TIC) på kvarteret Björktrasten har stötts och blötts i flera år, och något facit har vi ännu inte.

När detaljplanen för kvarteret Björktrasten antogs av kommunfullmäktige i februari förra året lade miljöpartiet ett yrkande om att Jakobsbergsskolan inte skulle få rivas.

För tydlighetens skull borde det ha framgått att beslutet gällde huvudbyggnaden, det vill säga gamla flickskolan, men det framstod då som självklart. Ett bredare rivningsförbud hade ju omöjliggjort byggande av TIC på tomten, något som inte ens dess motståndare tog upp vid det tillfället.

Nu har en kulturhistorisk utredning av kvarteret och dess byggnader gjorts. Den har enligt rutinen handlagts av tjänstemännen och i vanlig ordning medger länsstyrelsen bara en kort svarsperiod.

Länsstyrelsen beslutade att inte förklara husen på tomten som byggnadsminnen. Inget har hittills pekat på att deras beslut eller något annat skulle påverka fullmäktiges beslut om att gamla flickskolan ska finnas kvar. Därför har behovet att förklara den som byggnadsminne inte funnits. Miljöpartiet utgår från byggnaden får stå kvar, om än i nya omgivningar. Vi anser också att nybyggnationen ska göras med största möjliga hänsyn till den omgivande miljön.

Anledningen till att MP stöder projektet, trots att invändningar finns, är att kommunen växer och vi snarast behöver fler skollokaler. En gemensam gymnasieskola för alla program kan ge många fördelar. Ett teknik- och innovationscentrum är efterfrågat av kommunens näringsliv, som vill se att byggandet kommer igång. Flera av gymnasiets yrkesprogram leder till jobb, allra helst när planering av kurser och praktik sker i samverkan med arbetsgivare och fack. Både i vår kommun och i kommuner inom pendlingsavstånd finns industri med behov av arbetskraft. Arbetet med innovationer - allt oftare med grön profil - pågår på många håll och då behövs tekniskt utbildad personal. Huvudbyggnaden på tomten, gamla flickskolan kommer alltså, i enlighet med miljöpartiets krav, att vara kvar och som ny granne få en byggnad som vi hoppas ska locka fler ungdomar än idag till teknisk/praktiska utbildningar och till arbete med innovationer och entreprenörskap. Något vi alla tjänar på!

Louise Hamilton

När detaljplanen för kvarteret Björktrasten antogs av kommunfullmäktige i februari förra året lade miljöpartiet ett yrkande om att Jakobsbergsskolan inte skulle få rivas.

För tydlighetens skull borde det ha framgått att beslutet gällde huvudbyggnaden, det vill säga gamla flickskolan, men det framstod då som självklart. Ett bredare rivningsförbud hade ju omöjliggjort byggande av TIC på tomten, något som inte ens dess motståndare tog upp vid det tillfället.

Nu har en kulturhistorisk utredning av kvarteret och dess byggnader gjorts. Den har enligt rutinen handlagts av tjänstemännen och i vanlig ordning medger länsstyrelsen bara en kort svarsperiod.

Länsstyrelsen beslutade att inte förklara husen på tomten som byggnadsminnen. Inget har hittills pekat på att deras beslut eller något annat skulle påverka fullmäktiges beslut om att gamla flickskolan ska finnas kvar. Därför har behovet att förklara den som byggnadsminne inte funnits. Miljöpartiet utgår från byggnaden får stå kvar, om än i nya omgivningar. Vi anser också att nybyggnationen ska göras med största möjliga hänsyn till den omgivande miljön.

Anledningen till att MP stöder projektet, trots att invändningar finns, är att kommunen växer och vi snarast behöver fler skollokaler. En gemensam gymnasieskola för alla program kan ge många fördelar. Ett teknik- och innovationscentrum är efterfrågat av kommunens näringsliv, som vill se att byggandet kommer igång. Flera av gymnasiets yrkesprogram leder till jobb, allra helst när planering av kurser och praktik sker i samverkan med arbetsgivare och fack. Både i vår kommun och i kommuner inom pendlingsavstånd finns industri med behov av arbetskraft. Arbetet med innovationer - allt oftare med grön profil - pågår på många håll och då behövs tekniskt utbildad personal. Huvudbyggnaden på tomten, gamla flickskolan kommer alltså, i enlighet med miljöpartiets krav, att vara kvar och som ny granne få en byggnad som vi hoppas ska locka fler ungdomar än idag till teknisk/praktiska utbildningar och till arbete med innovationer och entreprenörskap. Något vi alla tjänar på!

Louise Hamilton