2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Vi tål granskning

Svar till: Medlemmar NKP 18 juni 2016

Vi förstår din oro över hur kyrkan handhar medlemmarnas pengar, särskilt efter de skriverier som varit i media den senaste tiden.

Kristinehamns pastorat tål att granskas. I början av juni sammanträdde Kyrkofullmäktige, ett demokratiskt valt organ där du som medlem har rätt att rösta in de du har förtroende för. Fullmäktiges möten är helt öppna, alla är välkomna att lyssna. Vårens fullmäktige har att granska bokslutet för föregående år och godkänna detta. Både auktoriserade revisorer och valda revisorer har granskat och föreslagit ansvarsfrihet för kyrkorådet.

Höstens fullmäktige beslutar om kommande års budget.

Vi försöker på bästa sätt använda den kyrkoavgift som Svenska kyrkans medlemmar i Kristinehamns pastorat betalar. Kyrkofullmäktige förvaltar, på statens uppdrag, även begravningsavgiften, den som alla skattebetalare betalar, och som helt och hållet används till skötsel av kyrkogårdar och begravningsfrågor, byggnader och personal för detta.

Kyrkoavgiften används till församlingarnas verksamhet. Just de verksamheter som Medlemmar lyfte i sin insändare är de som vi satsar mycket på; diakoni, barn- och ungdomsverksamhet. Svenska kyrkans församlingar i pastoratet bidrar till RIA-Hela människan liksom även Frälsningsarmén och Equmeniakyrkans församlingar i kommunen. Även annan diakonal verksamhet exempelvis inom vården är något vi satsar på. Konfirmandverksamheten i Kristinehamn växer, något som omnämnts i Kyrkans tidning nyligen vilket vi är glada och stolta över. Vi har regelbundet gudstjänster i våra vackra och välbevarade kyrkor och har ännu ingen tanke på att lägga ned någon. Men vi är ju samtidigt beroende av att det finns pengar att underhålla dem och att driva verksamheten. Ett ökat antal utträden försvagar ekonomin och prioriteringarna blir tuffare.

Vi skulle önska att våra medlemmar mera aktivt tog del av allt det som erbjuds både i sommar och under vinterhalvåret.

Med ert stöd, både ekonomiskt och gärna genom aktivt deltagande, går vi starkare in i framtiden. Kyrkans budskap och kyrkans kulturarv behövs i vår tid!

Kajsa Kvarned

Kyrkoherde

Kristinehamns pastorat tål att granskas. I början av juni sammanträdde Kyrkofullmäktige, ett demokratiskt valt organ där du som medlem har rätt att rösta in de du har förtroende för. Fullmäktiges möten är helt öppna, alla är välkomna att lyssna. Vårens fullmäktige har att granska bokslutet för föregående år och godkänna detta. Både auktoriserade revisorer och valda revisorer har granskat och föreslagit ansvarsfrihet för kyrkorådet.

Höstens fullmäktige beslutar om kommande års budget.

Vi försöker på bästa sätt använda den kyrkoavgift som Svenska kyrkans medlemmar i Kristinehamns pastorat betalar. Kyrkofullmäktige förvaltar, på statens uppdrag, även begravningsavgiften, den som alla skattebetalare betalar, och som helt och hållet används till skötsel av kyrkogårdar och begravningsfrågor, byggnader och personal för detta.

Kyrkoavgiften används till församlingarnas verksamhet. Just de verksamheter som Medlemmar lyfte i sin insändare är de som vi satsar mycket på; diakoni, barn- och ungdomsverksamhet. Svenska kyrkans församlingar i pastoratet bidrar till RIA-Hela människan liksom även Frälsningsarmén och Equmeniakyrkans församlingar i kommunen. Även annan diakonal verksamhet exempelvis inom vården är något vi satsar på. Konfirmandverksamheten i Kristinehamn växer, något som omnämnts i Kyrkans tidning nyligen vilket vi är glada och stolta över. Vi har regelbundet gudstjänster i våra vackra och välbevarade kyrkor och har ännu ingen tanke på att lägga ned någon. Men vi är ju samtidigt beroende av att det finns pengar att underhålla dem och att driva verksamheten. Ett ökat antal utträden försvagar ekonomin och prioriteringarna blir tuffare.

Vi skulle önska att våra medlemmar mera aktivt tog del av allt det som erbjuds både i sommar och under vinterhalvåret.

Med ert stöd, både ekonomiskt och gärna genom aktivt deltagande, går vi starkare in i framtiden. Kyrkans budskap och kyrkans kulturarv behövs i vår tid!

Kajsa Kvarned

Kyrkoherde