2016-06-27 06:00

2016-06-27 21:38

Varför överförmynderi vid kyrkogården?

Debatt:

Jag vill veta vad kyrkogårdsförvaltningen har för policy när det gäller utsmyckning av gravar. Har anhöriga som vilar i en av urnlunderna på gamla kyrkogården.

För några år sedan försökte vi låta några små krokus spira på graven. De drogs brutalt upp och kastades åt sidan. Förklaringen var att bara blommor i kruka godkändes.

Nu har vi haft kruka i några år, men plötsligt är det bara snittblommor som är tillåtna.

Varför detta överförmynderi?

Kan vi sörjande inte tillåtas att uttrycka vår vördnad för de döda så som vi vill?

Anita Lillemägi

 

För några år sedan försökte vi låta några små krokus spira på graven. De drogs brutalt upp och kastades åt sidan. Förklaringen var att bara blommor i kruka godkändes.

Nu har vi haft kruka i några år, men plötsligt är det bara snittblommor som är tillåtna.

Varför detta överförmynderi?

Kan vi sörjande inte tillåtas att uttrycka vår vördnad för de döda så som vi vill?

Anita Lillemägi