2016-06-27 06:00

2016-06-27 21:38

Platserna behövs

Närvård: Angående Ulrich Anderssons uttalande i NKP 15 juni

Man blir både arg och ledsen när man läser Ulrich Anderssons uttalande.

Hur kan han i rimlighetens namn mena att de långa operationsköerna på CSK beror på att det ska öppnas närvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle i början på september i år? Jag skulle vilja påstå att vi kommer att berikas med flera vårdplatser som möjliggör flera operationer på ett mera kostnadseffektivt sätt och som kan ta emot Nävapatienter då också i hemortsmiljö.

Och hans ständiga mantra - LIVs underskott mot budget beror på Närvårdsplatser och kan undvikas om inte Näva genomförs. Här har han i merparten av sina uttalanden klagat på Värmlandssamverkan sedan förslaget presenterades.

Närvårdsplatser skulle ha varit genomfört årsskiftet 2014/2015 och så hade det nog blivit om inte S och V hela tiden arbetat emot det i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktiges tagna beslut om ett genomförande.

Hur många miljoner har inte detta strulande kostat vården?

Är det inte på tiden att S och V laddar om och inte bare huker sig bakom Närvårdsplatserna, och istället kommer med egna förslag för en bättre vård i framtiden

Det är förvånansvärt att Ulrich Andersson ännu inte tagit del av Uppsala-utredningen, där man pekar på en kostnadsbesparing på mellan 2 000 kronor till 3 000 kronor per vårddygn för Närvårdsplatserna.

Utredningen pekar vidare på att: Uppsala behöver ytterligare 100 – 175 platser med en beräknad besparing på 73-109,5 miljoner. Det är väl viktigt även för Landstinget i Värmland att få en kostnadseffektiv och anpassad vårdnivå.

- Även den statliga utredningen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård pekar på behovet av Närvårdsplatser.

Elisabeth Segerud

för Näva i Kristinehamn

Hur kan han i rimlighetens namn mena att de långa operationsköerna på CSK beror på att det ska öppnas närvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle i början på september i år? Jag skulle vilja påstå att vi kommer att berikas med flera vårdplatser som möjliggör flera operationer på ett mera kostnadseffektivt sätt och som kan ta emot Nävapatienter då också i hemortsmiljö.

Och hans ständiga mantra - LIVs underskott mot budget beror på Närvårdsplatser och kan undvikas om inte Näva genomförs. Här har han i merparten av sina uttalanden klagat på Värmlandssamverkan sedan förslaget presenterades.

Närvårdsplatser skulle ha varit genomfört årsskiftet 2014/2015 och så hade det nog blivit om inte S och V hela tiden arbetat emot det i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktiges tagna beslut om ett genomförande.

Hur många miljoner har inte detta strulande kostat vården?

Är det inte på tiden att S och V laddar om och inte bare huker sig bakom Närvårdsplatserna, och istället kommer med egna förslag för en bättre vård i framtiden

Det är förvånansvärt att Ulrich Andersson ännu inte tagit del av Uppsala-utredningen, där man pekar på en kostnadsbesparing på mellan 2 000 kronor till 3 000 kronor per vårddygn för Närvårdsplatserna.

Utredningen pekar vidare på att: Uppsala behöver ytterligare 100 – 175 platser med en beräknad besparing på 73-109,5 miljoner. Det är väl viktigt även för Landstinget i Värmland att få en kostnadseffektiv och anpassad vårdnivå.

- Även den statliga utredningen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård pekar på behovet av Närvårdsplatser.

Elisabeth Segerud

för Näva i Kristinehamn