2016-06-01 15:13

2016-06-01 15:13

Vi ville överklaga bron

INSÄNDARE: Göta älv

Under tisdagens kommunstyrelse diskuterades om vi skulle överklaga den bro som Göteborgs kommun tänker sänka och som kommer att påverka Vänersjöfarten och dess näringsliv.

Alliansen ville att vi skulle överklaga till högsta instans för att visa näringslivet att vi tar frågan på största allvar.

S, V och Mp får gå ut till vårt näringsliv och tala om att detta inte var en prioriterad fråga.

Alliansen

 

Alliansen ville att vi skulle överklaga till högsta instans för att visa näringslivet att vi tar frågan på största allvar.

S, V och Mp får gå ut till vårt näringsliv och tala om att detta inte var en prioriterad fråga.

Alliansen

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.