2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

När kommer toaletterna i bruk?

Skärgården:

När ska toaletterna längs Vålösundsvägen sättas i drift? Det vore väl läge, inför turistsäsongen, att koppla in vatten och avlopp till dessa? Servisledningarna till toaletterna är ju framdragna. Varför kopplas de inte in till det kommunala VA-nätet? Vill ha svar från någon ansvarig på tekniska nämnden/kontoret.

Det har framkommit att personer gör sina behov på mycket olämpliga platser längs Vålösundsvägen på grund av att de saknar toaletter. Vad gör till exempel en barnfamilj, när ett barn blir ”nödigt”?

VA-servis är tydligen framdragen till nya ”omklädningsrummet” vid Skymningens badplats. Det vore ju en bra hygienisk lösning, om badgästerna fick tillgång till vattentoalett, istället för ”dass”.

Fråga: Blir det vattentoalett/er vid badplatsen? Svar önskas från ansvarig.

Leif J.

När ska toaletterna längs Vålösundsvägen sättas i drift? Det vore väl läge, inför turistsäsongen, att koppla in vatten och avlopp till dessa? Servisledningarna till toaletterna är ju framdragna. Varför kopplas de inte in till det kommunala VA-nätet? Vill ha svar från någon ansvarig på tekniska nämnden/kontoret.

Det har framkommit att personer gör sina behov på mycket olämpliga platser längs Vålösundsvägen på grund av att de saknar toaletter. Vad gör till exempel en barnfamilj, när ett barn blir ”nödigt”?

VA-servis är tydligen framdragen till nya ”omklädningsrummet” vid Skymningens badplats. Det vore ju en bra hygienisk lösning, om badgästerna fick tillgång till vattentoalett, istället för ”dass”.

Fråga: Blir det vattentoalett/er vid badplatsen? Svar önskas från ansvarig.

Leif J.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.