2016-04-28 16:12

2016-04-28 16:12

Svar till en som värnar om innerstadens image

Hotellskylten:

Det är roligt att folk engagerar sig i en vacker byggnad. Stadshotellskylten är en av de saker vi tittar på att lösa, det ligger på vår prio-lista. Men det tar lite tid att ordna med en ny skylt och med tillstånd att sätta upp den.

Patrik Ekman

Vd Stadshotellet Kristinehamn

Det är roligt att folk engagerar sig i en vacker byggnad. Stadshotellskylten är en av de saker vi tittar på att lösa, det ligger på vår prio-lista. Men det tar lite tid att ordna med en ny skylt och med tillstånd att sätta upp den.

Patrik Ekman

Vd Stadshotellet Kristinehamn