2016-04-28 16:12

2016-04-28 16:12

Svar till en som värnar om innerstadens image

Hotellskylten:

Det är roligt att folk engagerar sig i en vacker byggnad. Stadshotellskylten är en av de saker vi tittar på att lösa, det ligger på vår prio-lista. Men det tar lite tid att ordna med en ny skylt och med tillstånd att sätta upp den.

Patrik Ekman

Vd Stadshotellet Kristinehamn

Det är roligt att folk engagerar sig i en vacker byggnad. Stadshotellskylten är en av de saker vi tittar på att lösa, det ligger på vår prio-lista. Men det tar lite tid att ordna med en ny skylt och med tillstånd att sätta upp den.

Patrik Ekman

Vd Stadshotellet Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.