2016-04-11 10:37

2016-04-11 10:37

Kollektivtrafiken i Kristinehamn

EN FÖRKLARING KOMMUNFULLMÄKTIGELEDAMOT

Ex; Resande i Stockholm i zon A betalar 36 kr och det är näst dyrast i Aftonbladets världsvida jämförelse.

Stockholms zon A täcker större delen av Kristinehamn kommuns yta. Zon A består av hela Stockholms kommun (utom Skrubba-triangeln vid Tyresö). Dessutom ingår kommunerna Solna, Sundbyberg, Danderyd, Lidingö och Nacka (däremot inte kommundelen Boo).

Boende inom kommunen som t ex Björneborg skulle betalt 36 kr i stället för 50 kr om vi vill göra en relevant jämförelse.

Och tar vi samma kilometerpris skulle stadsbussarna kosta ca 10 kr i stället för 18 kr.

Hur mycket vi skulle förlora med dessa priser vet jag inte, men får vi dubbelt med passagerare kostar det ingenting.

Ex; Resande i Stockholm i zon A betalar 36 kr och det är näst dyrast i Aftonbladets världsvida jämförelse.

Stockholms zon A täcker större delen av Kristinehamn kommuns yta. Zon A består av hela Stockholms kommun (utom Skrubba-triangeln vid Tyresö). Dessutom ingår kommunerna Solna, Sundbyberg, Danderyd, Lidingö och Nacka (däremot inte kommundelen Boo).

Boende inom kommunen som t ex Björneborg skulle betalt 36 kr i stället för 50 kr om vi vill göra en relevant jämförelse.

Och tar vi samma kilometerpris skulle stadsbussarna kosta ca 10 kr i stället för 18 kr.

Hur mycket vi skulle förlora med dessa priser vet jag inte, men får vi dubbelt med passagerare kostar det ingenting.

  • Ove Bengtsson (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.