2016-04-01 11:46

2016-04-01 11:46

Bro på rätt plats

SVAR PÅ TALLena

I en insändare den 30 mars reagerar signaturen Leif J starkt på ett brobygge mellan Södra och Norra torgen.

Det gör jag också! Det skulle vara oerhört förstörande för stadsbilden! Leif J föreslår istället en bro över till Svinvallen. Ett utmärkt förslag, som skulle vara till både stadens innevånares som våra turisters fromma. Den skulle öppna kommunikation mellan den så lovordade ställplatsen för husbilar och den fina gästhamnen med stadens centrum. På köpet får man då möjlighet att stifta bekantskap med Ölme Diversehandel och Carl Nesjars vattenskulptur. Ett självklart broläge!

Det gör jag också! Det skulle vara oerhört förstörande för stadsbilden! Leif J föreslår istället en bro över till Svinvallen. Ett utmärkt förslag, som skulle vara till både stadens innevånares som våra turisters fromma. Den skulle öppna kommunikation mellan den så lovordade ställplatsen för husbilar och den fina gästhamnen med stadens centrum. På köpet får man då möjlighet att stifta bekantskap med Ölme Diversehandel och Carl Nesjars vattenskulptur. Ett självklart broläge!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.