2016-03-23 11:10

2016-03-23 11:12

Vad tycker du om invandring?

DEBATT

Jag tycker att alla länder ska ta emot invandrarna.

Invandringen i världen är mycket stor.

De flesta som invandrar kommer för att det är krig i deras hemland eller stor matbrist.

Jag tycker att alla länder ska ta emot invandrarna för just nu är Sverige, Tyskland och Italien de länder som tar in flest invandrare. Malmö tar in mest invandrare i hela Sverige.

Det är en av världens största saker som händer just nu i världen och inte alls många länder tar tag i det, jag tycker det är för fegt att inte ta in invandrare. Fler länder borde engagera sig i det.

Det blir mycket dyrt för de länder som tar in mycket invandrare, eftersom befolkningen ökar behöver man bygga mer bostäder och så till de som kommer.

Elias Eliasson

Invandringen i världen är mycket stor.

De flesta som invandrar kommer för att det är krig i deras hemland eller stor matbrist.

Jag tycker att alla länder ska ta emot invandrarna för just nu är Sverige, Tyskland och Italien de länder som tar in flest invandrare. Malmö tar in mest invandrare i hela Sverige.

Det är en av världens största saker som händer just nu i världen och inte alls många länder tar tag i det, jag tycker det är för fegt att inte ta in invandrare. Fler länder borde engagera sig i det.

Det blir mycket dyrt för de länder som tar in mycket invandrare, eftersom befolkningen ökar behöver man bygga mer bostäder och så till de som kommer.

Elias Eliasson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.