2016-03-23 11:10

2016-03-23 11:10

Telefontiden behövs

DIABETES

Hur kan ni ansvariga ta bort telefontiden för diabetessköterskan vid vårdcentralen Kristinehamn-Nybble? Detta sker samtidigt som antalet fall av diabetes ständigt ökar. När det bara finns ett nummer att nå vårdcentralen ökar också kötiden. Är det då inte konstigt att folk vänder sig till akutsjukvåden? Vi som är äldre vill/kan inte utnyttja ”Mina vardkontakter” Många av oss önskar personlig kontakt med vården.

Besviken diabetiker

Hur kan ni ansvariga ta bort telefontiden för diabetessköterskan vid vårdcentralen Kristinehamn-Nybble? Detta sker samtidigt som antalet fall av diabetes ständigt ökar. När det bara finns ett nummer att nå vårdcentralen ökar också kötiden. Är det då inte konstigt att folk vänder sig till akutsjukvåden? Vi som är äldre vill/kan inte utnyttja ”Mina vardkontakter” Många av oss önskar personlig kontakt med vården.

Besviken diabetiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.