2016-03-16 14:37

2016-03-16 14:37

Hur väljer KD företrädare?

SVAR PÅ TAL

Ove Bengtsson (KD) skriver i sin insändare i NKP ”Vidare har invandringen ökat, vilket ökar omsättningen i Sverige”.

Han underlåter dock att nämna att pengarna kommer från våra skatter. För att tillföra något måste man generera, vilket de EU- och USA-ekonomer han åberopar kanskekan bibringa honom kunskap om.

Han undrar vidare ”Håller inte S sina väljare högre?”

En berättigad fråga tycks vara: Hur väljer KD sina företrädare?

F.d. KD-sympatisör

Ove Bengtsson (KD) skriver i sin insändare i NKP ”Vidare har invandringen ökat, vilket ökar omsättningen i Sverige”.

Han underlåter dock att nämna att pengarna kommer från våra skatter. För att tillföra något måste man generera, vilket de EU- och USA-ekonomer han åberopar kanskekan bibringa honom kunskap om.

Han undrar vidare ”Håller inte S sina väljare högre?”

En berättigad fråga tycks vara: Hur väljer KD sina företrädare?

F.d. KD-sympatisör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.