2016-02-24 09:36

2016-02-24 09:36

Majoriteten vill också satsa på måluppfyllelse

SKOLAN ORDFÖRANDE SKOLNÄMNDEN

Majoriteten ser självklart också med oro över de sjunkande resultaten i skolan. Det är en rikstäckande trend att resultaten sjunker, så vi måste kraftsamla för att motverka detta i vår kommun.

Jag kommer därför på skolnämndens arbetsutskott den 24 februari föreslå en utbildningsdag med rektorerna för att diskutera hur vi kraftfullt ökar måluppfyllelsen.

Vidare kommer vi att kalla till en extra skolnämnd under våren där rektorer och kommunstyrelsen bjuds in för att arbeta med måluppfyllelsen.

I nämndens systematiska kvalitetsarbete kommer vi lägga in regelbundna möten med våra rektorer i årshjulet för att förbättra dialogen mellan skolnämnden och rektorerna i vårt gemensamma ansvar att öka måluppfyllelsen.

Ulf Granhagen

Jag kommer därför på skolnämndens arbetsutskott den 24 februari föreslå en utbildningsdag med rektorerna för att diskutera hur vi kraftfullt ökar måluppfyllelsen.

Vidare kommer vi att kalla till en extra skolnämnd under våren där rektorer och kommunstyrelsen bjuds in för att arbeta med måluppfyllelsen.

I nämndens systematiska kvalitetsarbete kommer vi lägga in regelbundna möten med våra rektorer i årshjulet för att förbättra dialogen mellan skolnämnden och rektorerna i vårt gemensamma ansvar att öka måluppfyllelsen.

Ulf Granhagen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.