2016-02-22 16:05

2016-02-22 16:05

Dålig badhygien

DEBATT

Politikerna är djupt oroade för skolresultaten och skolmiljön i våra skolor. Detta är en i allra högsta grad berättigat konstaterande, om än yrvaket.

Jag har länge funderat på hur det står till i skolan. Hur är det med motivation hos lärare och elever? Hur är arbetsmiljön i klassrummen? Vad har man för handlings- och verksamhetsplaner? Använder man våra skattepengar på ett effektivt sätt?

Ja, funderingarna blir många och kanske svaren delvis finns i skolelevernas framfart i Sannabadet, dit de bussas för simundervisning. Är det den arbetsmiljön som råder i klassrummen förstår jag att skolresultaten blir därefter.

I ett badhus förhåller man sig på ett visst sätt och därför finns tydliga anvisningar och regler anslagna med text och förtydligande illustrationer, inte minst beroende av säkerhet och hygien.

Att läsförståelsen och respekten för regelverk är så låg bland dagens elever är oroande. Här kanske en åtgärdsplan vore befogad.

PS När nu simundervisningen finns på schemat, varför ser skolledningen inte till att barnen har med sig och använder tvål och schampo?

DS

Förargad skattebetalare

 

Politikerna är djupt oroade för skolresultaten och skolmiljön i våra skolor. Detta är en i allra högsta grad berättigat konstaterande, om än yrvaket.

Jag har länge funderat på hur det står till i skolan. Hur är det med motivation hos lärare och elever? Hur är arbetsmiljön i klassrummen? Vad har man för handlings- och verksamhetsplaner? Använder man våra skattepengar på ett effektivt sätt?

Ja, funderingarna blir många och kanske svaren delvis finns i skolelevernas framfart i Sannabadet, dit de bussas för simundervisning. Är det den arbetsmiljön som råder i klassrummen förstår jag att skolresultaten blir därefter.

I ett badhus förhåller man sig på ett visst sätt och därför finns tydliga anvisningar och regler anslagna med text och förtydligande illustrationer, inte minst beroende av säkerhet och hygien.

Att läsförståelsen och respekten för regelverk är så låg bland dagens elever är oroande. Här kanske en åtgärdsplan vore befogad.

PS När nu simundervisningen finns på schemat, varför ser skolledningen inte till att barnen har med sig och använder tvål och schampo?

DS

Förargad skattebetalare

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.