2016-02-12 11:33

2016-02-12 11:33

Dag för dag

DIKT

Lakoniska sillar

liknöjda med sin

omgivning

En sik fick

nästan propp.

Åsa Arnell

Lakoniska sillar

liknöjda med sin

omgivning

En sik fick

nästan propp.

Åsa Arnell