2016-02-12 11:33

2016-02-12 11:33

Dag för dag

DIKT

Lakoniska sillar

liknöjda med sin

omgivning

En sik fick

nästan propp.

Åsa Arnell

Lakoniska sillar

liknöjda med sin

omgivning

En sik fick

nästan propp.

Åsa Arnell

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.