2016-02-05 16:42

2016-02-05 16:42

Dyra trygghetslarm

EKONOMI: Överväger att säga upp tjänsten

Debatt

Den 27 januari 2016 mottog jag ett brev från Socialförvaltningen Kristinehamns kommun, där förvaltningen meddelade att månadsavgiften för trygghetslarm höjs vid årsskiftet från 200 till 400 kronor per månad, alltså 100 procent.

Efter att på nätet inhämtat ett antal kommuners avgifter för motsvarande tjänster framgick att:

Stockholm har 119 kr/mån.

Örebro har 150 kr/mån.

Linköping har 156 kr/mån.

Lindesberg har 216 kr/mån.

Karlstad har 225 kr/mån.

Digitalisering av larmtekniken anges som orsak till kostnadsökningen. Enligt Socialstyrelsens rapport om trygghetslarm pågår teknikomställningen mer eller mindre i hela landet. Varför så mycket dyrare i Kristinehamns Kommun?

Nuvarande larmbrukare överväger att av kostnadsskäl avstå från tjänsten, vilket kan ge samhället ökade kostnader och ökat mänskligt lidande!

Fattig pensionärsvän

Den 27 januari 2016 mottog jag ett brev från Socialförvaltningen Kristinehamns kommun, där förvaltningen meddelade att månadsavgiften för trygghetslarm höjs vid årsskiftet från 200 till 400 kronor per månad, alltså 100 procent.

Efter att på nätet inhämtat ett antal kommuners avgifter för motsvarande tjänster framgick att:

Stockholm har 119 kr/mån.

Örebro har 150 kr/mån.

Linköping har 156 kr/mån.

Lindesberg har 216 kr/mån.

Karlstad har 225 kr/mån.

Digitalisering av larmtekniken anges som orsak till kostnadsökningen. Enligt Socialstyrelsens rapport om trygghetslarm pågår teknikomställningen mer eller mindre i hela landet. Varför så mycket dyrare i Kristinehamns Kommun?

Nuvarande larmbrukare överväger att av kostnadsskäl avstå från tjänsten, vilket kan ge samhället ökade kostnader och ökat mänskligt lidande!

Fattig pensionärsvän

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.