2016-01-29 13:53

2016-01-29 13:53

Ge änderna den mat de behöver i vinter

DEBATT: Detta måste man reagera över

Fågelmat. När man läser att kommunen skall spara pengar genom att dra in bidraget på 20 000 kronor till Djurskyddsföreningen för att ge övervintrande änder i Kristinehamn och Björneborg extra mat måste man reagera.

Kommunen omsätter cirka 1,3 miljarder! 20 000 kronor i jämförelse!

Änderna har i generationer gett barn, barnbarn och föräldrar en upplevelse att gå och mata dem.

Nej, gatuchefen Sofia Elfström, tillstyrk pengarna. Ägna dig i stället åt gator och torg. Försök också att reda ut den ”vildparkering” som införts. Se bara på Norra Kungsgatan, Södra Staketgatan, Österlånggatan med mera.

Jorka

Kommunen omsätter cirka 1,3 miljarder! 20 000 kronor i jämförelse!

Änderna har i generationer gett barn, barnbarn och föräldrar en upplevelse att gå och mata dem.

Nej, gatuchefen Sofia Elfström, tillstyrk pengarna. Ägna dig i stället åt gator och torg. Försök också att reda ut den ”vildparkering” som införts. Se bara på Norra Kungsgatan, Södra Staketgatan, Österlånggatan med mera.

Jorka

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.