2015-12-04 11:43

2015-12-04 11:43

Är vi redan där?

ASYLMOTTAGANDE

Sverige är ett märkligt land. Efter att ha sett nedslaget i Filipstads kommun frågar jag mig hur det är möjligt för våra rikspolitiker att rasera välfärden i kommun efter kommun? Samtidigt är asylmottagandet under all kritik.

Filipstads kommunalråd har ett flertal gånger pekat på problemen (ursäkta) utmaningarna som en alltför stor asylinvandring orsakat, men hela tiden för döva öron.

Vid reporterns besök på asylboendet i Nykroppa talade en kvinnlig asylsökande klarspråk och menade att Sverige bör stänga gränserna för vidare invandring. Ett sådant uttalande från mig eller någon annan Svensson skulle genast orsaka rubriker som rasist eller till och med nazist.

Nu väntar jag med spänning på när Kristinehamns kommunalråd och skattebetalare står inför samma situation, kanske är vi redan där.

Nyfiken

Filipstads kommunalråd har ett flertal gånger pekat på problemen (ursäkta) utmaningarna som en alltför stor asylinvandring orsakat, men hela tiden för döva öron.

Vid reporterns besök på asylboendet i Nykroppa talade en kvinnlig asylsökande klarspråk och menade att Sverige bör stänga gränserna för vidare invandring. Ett sådant uttalande från mig eller någon annan Svensson skulle genast orsaka rubriker som rasist eller till och med nazist.

Nu väntar jag med spänning på när Kristinehamns kommunalråd och skattebetalare står inför samma situation, kanske är vi redan där.

Nyfiken

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.