2015-11-24 09:37

2015-11-24 09:37

Dåligt för funktionshindrade

SANNABADET

Det är mycket DÅLIGT av nya Sannabadet som inte kan erbjuda funktionsnedsatt person att bada, på grund av att det saknas en enkel utrustning som inte är en stor kostnad i det stora hela. Så nytt och på kostat i andra saker. Den utrustningen som saknas kan flera använda som sitter i samma sits.

Assistent

Det är mycket DÅLIGT av nya Sannabadet som inte kan erbjuda funktionsnedsatt person att bada, på grund av att det saknas en enkel utrustning som inte är en stor kostnad i det stora hela. Så nytt och på kostat i andra saker. Den utrustningen som saknas kan flera använda som sitter i samma sits.

Assistent

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.