2015-10-21 14:31

2015-10-21 14:31

Toalettlösa bussar

VÄRMLANDSTRAFIK

De nya bussarna som Lars Bull anskaffat, är ytterligare ett led i Värmlandstrafiks strävan att minska antalet resande. Den 19/10 framhöll Göran Dahlén vikten av att toaletter finns i bussarna. Stressen blir inte mindre om toabesöken måste ske vid en busshållplats.

Lars Bull talar om ingående och mycket tänkande, men de som har behov av toalett under resan är inte hjälpta av detta. Tänk om! Det är en stor fråga för många, utom Lars Bull.

Emma

De nya bussarna som Lars Bull anskaffat, är ytterligare ett led i Värmlandstrafiks strävan att minska antalet resande. Den 19/10 framhöll Göran Dahlén vikten av att toaletter finns i bussarna. Stressen blir inte mindre om toabesöken måste ske vid en busshållplats.

Lars Bull talar om ingående och mycket tänkande, men de som har behov av toalett under resan är inte hjälpta av detta. Tänk om! Det är en stor fråga för många, utom Lars Bull.

Emma

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.