2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

V som SD

JÄMFÖRELSE

Blir så evinnerligt trött på Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet och deras angrepp på SD och deras bakgrund.

Glöm inte kommunismens härjningar under 1900-talet! 100-talet miljoner människor har dött under regimer (V) har stått nära. Är det inte dags att behandla (V) som SD?

Undrande

Glöm inte kommunismens härjningar under 1900-talet! 100-talet miljoner människor har dött under regimer (V) har stått nära. Är det inte dags att behandla (V) som SD?

Undrande