2015-09-09 16:31

2015-09-09 16:31

Termoskaffe

KOMPLETTERABo Gunnar

Apropå att Picassouddens café slår igen bör broschyren för Picassostatyn kompletteras med: „Medtag termoskaffe”.