2015-03-30 12:01

2015-03-30 12:01

Björktrasten en gökunge

MILJONER

Är man på det klara med vad som skall finnas i det flermiljonbygge som planeras.

Finns inte lokaler i kommunen som kan vara väl så lämpliga som ett nybygge på Björktrasten?!

Tycker att denna planering känns som om man försöker att grädda brödet innan degen ens är satt.

Britt-Mari

Finns inte lokaler i kommunen som kan vara väl så lämpliga som ett nybygge på Björktrasten?!

Tycker att denna planering känns som om man försöker att grädda brödet innan degen ens är satt.

Britt-Mari