2016-08-31 14:24

2016-09-01 08:35

Torrt väder ger senare säsong

NATUR: Svamputställningen är inställd

Sällskapet för naturskydd hade planerat för sin traditionella svamputställning på söndag. Av den blir nu intet då det är för torrt i markerna.

– Vi vill visa lokal svamp och det finns ingen sådan, konstaterar arrangören Christina Brunsell.

Hon berättar att man hade hoppats att förra veckans nederbörd skulle ha fått fart på svampsäsongen, men det är fortfarande för torrt i markerna. Åtminstone här omkring.

– Det finns svamp i västra Värmland, men tanken med vår svamputställning är att vi ska visa vad som finns i våra skogar.

Det är inte heller aktuellt att senarelägga utställningen. Dels för att det nu är nationella svampdagen, dels att andra arrangemang krockar i så fall.

Christina Brunsell har dock inte gett upp förhoppningarna om att det ska bli svamp:

– September är den stora svampmånaden. Blir det bara lite blött i skogen så kommer svampen.

Som en följd av att söndagens utställning är inställd blir det inte heller något av lördagens planerade svampinsamling.

– Vi vill visa lokal svamp och det finns ingen sådan, konstaterar arrangören Christina Brunsell.

Hon berättar att man hade hoppats att förra veckans nederbörd skulle ha fått fart på svampsäsongen, men det är fortfarande för torrt i markerna. Åtminstone här omkring.

– Det finns svamp i västra Värmland, men tanken med vår svamputställning är att vi ska visa vad som finns i våra skogar.

Det är inte heller aktuellt att senarelägga utställningen. Dels för att det nu är nationella svampdagen, dels att andra arrangemang krockar i så fall.

Christina Brunsell har dock inte gett upp förhoppningarna om att det ska bli svamp:

– September är den stora svampmånaden. Blir det bara lite blött i skogen så kommer svampen.

Som en följd av att söndagens utställning är inställd blir det inte heller något av lördagens planerade svampinsamling.