2016-04-13 12:10

2016-04-13 12:10

Renovering mot alla odds

RUDSKOGA

På lördagens Café Syd i Grunnebackagården i Rudskoga kommer Gunilla Svensson att berätta om renoveringen av sin släktgård i Slättåsen utanför Åtorp.

Cafébesökarna får se bilder från hela renoveringsprocessen samt höra om de problem Gunilla stötte på och vilka lösningar hon valde.

Gunilla kommer även att ha med sig en del prover på material som användes för den som är intresserad.

Rasmus Norling som deltidsbor i Rudskoga och Värmlands länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen kommer att finnas på plats också för att kort presentera föreningen.

Cafébesökarna får se bilder från hela renoveringsprocessen samt höra om de problem Gunilla stötte på och vilka lösningar hon valde.

Gunilla kommer även att ha med sig en del prover på material som användes för den som är intresserad.

Rasmus Norling som deltidsbor i Rudskoga och Värmlands länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen kommer att finnas på plats också för att kort presentera föreningen.