2015-12-02 14:11

2015-12-02 14:11

25 år i kommunens tjänst

KRISTINEHAMN

Övre raden från vänster: Inger Eriksson, Kersti Karlsson, Birgitta Tuulik, Irene Jansson, Helena Sundström Roselin, Britta Karlsson och Cathrin Björck Eliasson. Nedre raden från vänster: Christer Myrén, Anna Jansson, Camilla Heikkinen, Yvonne Rådesjö, Anne Westlund-Nygren, Gunilla Grund och Ewa Mithander.

Övre raden från vänster: Inger Eriksson, Kersti Karlsson, Birgitta Tuulik, Irene Jansson, Helena Sundström Roselin, Britta Karlsson och Cathrin Björck Eliasson. Nedre raden från vänster: Christer Myrén, Anna Jansson, Camilla Heikkinen, Yvonne Rådesjö, Anne Westlund-Nygren, Gunilla Grund och Ewa Mithander.