2016-10-04 16:20

2016-10-04 16:20

Politiker vill veta mer om prostitution

KOMMUNSTYRELSEN

Oppositionsrådet Marie Oudin (M) föreslog att kommunstyrelsen ska bjuda in Mia Schyberg från länsstyrelsen för att berätta om prostitution. Hon fick själv en ögonöppnare av att ha lyssnat till Mia Schyberg.

Kommunstyrelsen ansåg ärendet vara av sådan dignitet att man hellre ser att informationen sker inför kommunfullmäktige. Frågan lämnades därmed över till kommunfullmäktiges presidium för vidare planering.

Kommunstyrelsen ansåg ärendet vara av sådan dignitet att man hellre ser att informationen sker inför kommunfullmäktige. Frågan lämnades därmed över till kommunfullmäktiges presidium för vidare planering.