2016-09-20 11:01

2016-09-20 11:02

Henrik Falkenberg har avlidit

VÄRMLANDS SÄBY: Var ägare till herrgården i nästan 70 år

14 september avled Henrik Falkenberg, ägare till herrgården Värmlands Säby, söder om Kristinehamn.

2007 fick han Kristinehamns kulturstipendium för sin kulturgärning i Kristinehamns södra kommundelar. Bland annat öppnade han på 70-talet sitt hem med många kulturskatter för visningar.

Genom åren har många konstnärer kunnat visa sin konst i gårdens östra flygel. Under många år genomfördes sommartid Säbydagen, med artistuppträdande och picnic i den vackra parken. Henrik Falkenberg var även i sin krafts dagar engagerad i bygdens föreningar.

Herrgården har varit i familjens ägo sedan slutat av 1880-talet och Henrik Falkenberg är den som ägt det längst, nästan 70 år.

Henrik Falkenberg var friherre, med tilltalet baron, men familjen ville tona det adliga arvet.

Henrik Falkenberg blev 85 år. Närmast anhöriga är syster Elise Beck-Fries och syskonbarnen.

2007 fick han Kristinehamns kulturstipendium för sin kulturgärning i Kristinehamns södra kommundelar. Bland annat öppnade han på 70-talet sitt hem med många kulturskatter för visningar.

Genom åren har många konstnärer kunnat visa sin konst i gårdens östra flygel. Under många år genomfördes sommartid Säbydagen, med artistuppträdande och picnic i den vackra parken. Henrik Falkenberg var även i sin krafts dagar engagerad i bygdens föreningar.

Herrgården har varit i familjens ägo sedan slutat av 1880-talet och Henrik Falkenberg är den som ägt det längst, nästan 70 år.

Henrik Falkenberg var friherre, med tilltalet baron, men familjen ville tona det adliga arvet.

Henrik Falkenberg blev 85 år. Närmast anhöriga är syster Elise Beck-Fries och syskonbarnen.