2016-09-05 06:00

2016-09-05 06:00

Bumlingen konglomerat eller en slaggsten?

NÄSSUNDET: Olika svar från läsare

Mysteriet med stenbumlingen i trakterna av Nässundet är ännu inte löst.

Två läsare har hört av sig till NKP. Den ene säger att det är ett konglomerat. Den andre att det är en slaggsten.

Lena Berglund hittade den kolsvarta bumlingen i skogen. Hon vände sig till NKP som gjorde en efterlysning. Det dröjde inte länge förrän en läsare hörde av sig.

Ingvar Thoresson i Kväggeshyttan är ganska säker på att det rör sig om ett konglomerat. En sedimentär bergart som består av finkornigt material.

– Jag fick upp en när jag grävde grund till mitt hus, säger Ingvar som minns att han läst om konglomerat i skolan och som fram till pensioneringen var skogsarbetare.

”Ruskigt lik”

Läsaren Albin Fredlund å sin sida menar att bumlingen inte är ett konglomerat, utan är ruskigt lik en slaggsten.

– Slaggsten kan komma ur varma stål- eller kolugnar förr i tiden, säger Albin som har läst till bergstekniker i Filipstad.

Han säger att man där kan komma över liknande stenar.

Lena Berglund hittade den kolsvarta bumlingen i skogen. Hon vände sig till NKP som gjorde en efterlysning. Det dröjde inte länge förrän en läsare hörde av sig.

Ingvar Thoresson i Kväggeshyttan är ganska säker på att det rör sig om ett konglomerat. En sedimentär bergart som består av finkornigt material.

– Jag fick upp en när jag grävde grund till mitt hus, säger Ingvar som minns att han läst om konglomerat i skolan och som fram till pensioneringen var skogsarbetare.

”Ruskigt lik”

Läsaren Albin Fredlund å sin sida menar att bumlingen inte är ett konglomerat, utan är ruskigt lik en slaggsten.

– Slaggsten kan komma ur varma stål- eller kolugnar förr i tiden, säger Albin som har läst till bergstekniker i Filipstad.

Han säger att man där kan komma över liknande stenar.