2016-09-05 06:00

2016-09-05 06:00

Ännu mer inskränkningar att vänta

ÄLGJAKT: "Det är ett obehagligt läge"

Vargens utbredning har haft stor påverkan på älgstammen. Trots att flera älgjaktslag valde att stanna hemma i fjol har inte läget förbättrats märkbart.

– Jag ser ännu mer inskränkningar av älgjakten framför mig, säger jägaren Henrik Nyström i Rudskoga.

Han konstaterar att man väster om 26:an har valt att dra ner rejält på avskjutningen då man nu är på den planerade nivån på älgstammen, men att man får följa läget fortlöpande. Öster om 26:an är läget ännu värre. Henrik Nyström berättar att man i ett område på 2000 hektar får skjuta en kalv.

– Det är skräcksiffror. Så lite älg tilldelas egentligen inte.

På andra sidan länsgränsen, i området västra Karlskoga-Degerfors, har man också enbart ägnat sig åt kalvjakt. Läget ser något bättre ut närmare Kristinehamn, både öster och väster om 26:an. Förklaringen är att där finns mindre varg.

– Går man norr om E18 är läget ännu värre, konstaterar Henrik Nyström.

Där finns dock betydligt större chans för älgstammen att återhämta sig än vad läget är i de södra kommundelarna. Henrik Nyström utvecklar resonemanget:

– Varifrån ska nya älgar komma? I väster har vi Vänern. Norrut är det älgstängsel kring E18 och söderut är det inte mycket land mellan Skagern och Vänern. Österut finns Letälven som älgen bara går över om den har en hund efter sig. För oss handlar det om att vårda den lilla älgstam vi har kvar.

Han säger att det är ett obehagligt läge och att det därför är av största vikt att vara varsam med jakt. Ska det jagas är det i många områden kalvjakt som gäller.

– Vill du ha verksamhet kvar i verkstaden ska du sälja av lagret, men låta bli produktionsmaskinerna. Det är samma sak med älg. Skjuter du producenterna får du inga nya älgar, säger Henrik Nyström.

Han berättar också att det arbetas hårt på länsstyrelsenivå för att få till mer realistiska nivåer på älgtilldelningen. Man är väl medvetna om problemen på länsstyrelsen. Henrik Nyström ingår själv i en arbetsgrupp som är involverad i frågan inom Jägareförbundet.

Till sist: Blir det någon älgjakt i år?

– Ja, det blir det, men den blir ju inte som förr. Visst finns det områden där det ser bättre ut, men överlag är det allvarligt. Sedan kan man ju alltid fråga sig hur många som är sugna på att ta ledigt en hel vecka för att få jaga efter en enda kalv, svarar Henrik Nyström.

– Jag ser ännu mer inskränkningar av älgjakten framför mig, säger jägaren Henrik Nyström i Rudskoga.

Han konstaterar att man väster om 26:an har valt att dra ner rejält på avskjutningen då man nu är på den planerade nivån på älgstammen, men att man får följa läget fortlöpande. Öster om 26:an är läget ännu värre. Henrik Nyström berättar att man i ett område på 2000 hektar får skjuta en kalv.

– Det är skräcksiffror. Så lite älg tilldelas egentligen inte.

På andra sidan länsgränsen, i området västra Karlskoga-Degerfors, har man också enbart ägnat sig åt kalvjakt. Läget ser något bättre ut närmare Kristinehamn, både öster och väster om 26:an. Förklaringen är att där finns mindre varg.

– Går man norr om E18 är läget ännu värre, konstaterar Henrik Nyström.

Där finns dock betydligt större chans för älgstammen att återhämta sig än vad läget är i de södra kommundelarna. Henrik Nyström utvecklar resonemanget:

– Varifrån ska nya älgar komma? I väster har vi Vänern. Norrut är det älgstängsel kring E18 och söderut är det inte mycket land mellan Skagern och Vänern. Österut finns Letälven som älgen bara går över om den har en hund efter sig. För oss handlar det om att vårda den lilla älgstam vi har kvar.

Han säger att det är ett obehagligt läge och att det därför är av största vikt att vara varsam med jakt. Ska det jagas är det i många områden kalvjakt som gäller.

– Vill du ha verksamhet kvar i verkstaden ska du sälja av lagret, men låta bli produktionsmaskinerna. Det är samma sak med älg. Skjuter du producenterna får du inga nya älgar, säger Henrik Nyström.

Han berättar också att det arbetas hårt på länsstyrelsenivå för att få till mer realistiska nivåer på älgtilldelningen. Man är väl medvetna om problemen på länsstyrelsen. Henrik Nyström ingår själv i en arbetsgrupp som är involverad i frågan inom Jägareförbundet.

Till sist: Blir det någon älgjakt i år?

– Ja, det blir det, men den blir ju inte som förr. Visst finns det områden där det ser bättre ut, men överlag är det allvarligt. Sedan kan man ju alltid fråga sig hur många som är sugna på att ta ledigt en hel vecka för att få jaga efter en enda kalv, svarar Henrik Nyström.