2016-09-01 10:58

2016-09-01 10:58

Krossar friden i skärgården

VÅLÖSUNDET: Kommunen polisanmäld

Kristinehamns kommun har blivit polisanmäld. Detta sedan närboende anser att krossandet av sprängmassor i området strider mot detaljplanen.

– Förfarandet är en tortyr för de närboende, står det i polisanmälan.

Enligt detaljplanen ska det område där sprängmassorna samlats bli en parkering, men ska under byggtiden fungera som uppställningsplats för byggbaracker. De kringboende har fått information om att krossandet ska ske på plats ”av hänsyn till miljön”. En åsikt som inte delas av den eller de som står bakom anmälan. Av den kopia NKP fått framgår inte om det är en eller flera personer som står bakom anmälan.

Vidare skrivs i anmälan att kommunen inte har begärt tillstånd för verksamheten, annat än hos den egna förvaltningen.

Det konstateras också att hela utbyggnaden har utsatt de boende för tilltagande besvärligheter där bland annat färskvattenbrunnar förstörts och postgången blivit lidande. Krossandet blev droppen som fick bägaren att rinna över.

– Förfarandet är en tortyr för de närboende, står det i polisanmälan.

Enligt detaljplanen ska det område där sprängmassorna samlats bli en parkering, men ska under byggtiden fungera som uppställningsplats för byggbaracker. De kringboende har fått information om att krossandet ska ske på plats ”av hänsyn till miljön”. En åsikt som inte delas av den eller de som står bakom anmälan. Av den kopia NKP fått framgår inte om det är en eller flera personer som står bakom anmälan.

Vidare skrivs i anmälan att kommunen inte har begärt tillstånd för verksamheten, annat än hos den egna förvaltningen.

Det konstateras också att hela utbyggnaden har utsatt de boende för tilltagande besvärligheter där bland annat färskvattenbrunnar förstörts och postgången blivit lidande. Krossandet blev droppen som fick bägaren att rinna över.