2016-08-31 16:13

2016-08-31 16:13

Får pengar till förstudie

NÄRINGSLIV: Region Värmland beviljar ansökan på 242 000 kronor

Kristinehamns kommun ansökte i juni om 242 000 kronor för en förstudie kring det fortsatta arbetet med Lignocity. Nu har Region Värmland beviljat ansökan.

Satsningen på forskning kring lignin har pågått i Bäckhammar några år och börjar nu bära frukt. I april meddelade Renfuel att företaget kommer att bygga en pilotanläggning för utvinning av lignin.

Den förstudie som nu är aktuell syftar till att ta fram riktlinjer för hur arbetet med Lignocity ska fortsätta efter att det nuvarande forskningsprojektet avslutas 2017. Bland annat ska studien söka svar på hur Kristinehamns kommun kan underlätta och stödja en snabbare utveckling från idé till lönsamhet.

Flera involverade

Exempel på frågor som ska belysas är labbmiljö, koppling mellan näringsliv och universitet inom forskning och utveckling samt hur Lignocity ska marknadsföras. Förstudien kommer att genomföras med både intervjuer och workshops.

Förutom kommunen är även Karlstads universitet, The Paper province, Inova, Innventia, Swerea och Region Värmland involverade i förstudien. Den totala budgeten uppgår till drygt 487 000 kronor.

Satsningen på forskning kring lignin har pågått i Bäckhammar några år och börjar nu bära frukt. I april meddelade Renfuel att företaget kommer att bygga en pilotanläggning för utvinning av lignin.

Den förstudie som nu är aktuell syftar till att ta fram riktlinjer för hur arbetet med Lignocity ska fortsätta efter att det nuvarande forskningsprojektet avslutas 2017. Bland annat ska studien söka svar på hur Kristinehamns kommun kan underlätta och stödja en snabbare utveckling från idé till lönsamhet.

Flera involverade

Exempel på frågor som ska belysas är labbmiljö, koppling mellan näringsliv och universitet inom forskning och utveckling samt hur Lignocity ska marknadsföras. Förstudien kommer att genomföras med både intervjuer och workshops.

Förutom kommunen är även Karlstads universitet, The Paper province, Inova, Innventia, Swerea och Region Värmland involverade i förstudien. Den totala budgeten uppgår till drygt 487 000 kronor.