2016-08-31 16:32

2016-08-31 16:33

Enig nämnd vill ha nybyggd förskola vid Hacklehem

POLITIK: Går på annan linje än kommunstyrelsen

Skolnämnden anser att den nya förskolan, som ska byggas, bör ligga vid Hacklehemskolan.
Inte vid Svinvallen.
– En enig nämnd står bakom det förslaget, säger ordförande Ulf Granhagen (S).

Kristinehamn växer och det behövs fler förskolor. Var nästa förskola ska byggas har skolnämnden fått en chans att tycka till om. Kommunstyrelsen, som äger frågan, har redan föreslagit Svinvallen. Men skolnämnden anser inte att det är ett bra förslag.

Ökat behov

Hacklehem förordas i stället av skolnämnden. En bedömning görs att behovet av förskoleplatser i den delen av kommunen kommer att öka när nuvarande skollokaler ska användas av SFI och vuxenutbildningen efter att eleverna på Hacklehem flyttat över till Stenstalidskolan.

Nya förskolan ska dock inte in i gamla skolbyggnaden.

– Det är ett nybygge som planeras, förklarar Ulf Granhagen.

Även alliansen tycker att Hacklehem-området är bästa platsen för ett nybygge.

– Närheten till skolmatsal, gymnastiksal och en ny- och tillbyggd Stenstalidskola ger så många fördelar, säger Jane Larsson (C), vice ordförande i skolnämnden.

Tidigare har det även förts en diskussion om den tillfälliga modulförskolan, som kommer att placeras på Högliden, ska göras permanent. Men det anser inte skolnämnden vara en god idé. Behovet av permanenta platser i det området är redan mättat enligt skolförvaltningens analys.

Kristinehamn växer och det behövs fler förskolor. Var nästa förskola ska byggas har skolnämnden fått en chans att tycka till om. Kommunstyrelsen, som äger frågan, har redan föreslagit Svinvallen. Men skolnämnden anser inte att det är ett bra förslag.

Ökat behov

Hacklehem förordas i stället av skolnämnden. En bedömning görs att behovet av förskoleplatser i den delen av kommunen kommer att öka när nuvarande skollokaler ska användas av SFI och vuxenutbildningen efter att eleverna på Hacklehem flyttat över till Stenstalidskolan.

Nya förskolan ska dock inte in i gamla skolbyggnaden.

– Det är ett nybygge som planeras, förklarar Ulf Granhagen.

Även alliansen tycker att Hacklehem-området är bästa platsen för ett nybygge.

– Närheten till skolmatsal, gymnastiksal och en ny- och tillbyggd Stenstalidskola ger så många fördelar, säger Jane Larsson (C), vice ordförande i skolnämnden.

Tidigare har det även förts en diskussion om den tillfälliga modulförskolan, som kommer att placeras på Högliden, ska göras permanent. Men det anser inte skolnämnden vara en god idé. Behovet av permanenta platser i det området är redan mättat enligt skolförvaltningens analys.