2016-08-29 06:00

2016-08-29 06:00

Kolstrandsviken belamrad av sopor

NYBBLE: Nedskräpning på rastplatsen ett allt större problem

Kommunens rastplats Kolstrandsviken längs med riksväg 26 har under sommaren utsatts för mycket nedskräpning. Det kan upplevas som ett problem för turisters första intryck av Kristinehamn.

Rastplatsen, som ligger vid vattnet precis innanför Kristinehamns södra kommungräns, sköts av ägarna till dressinuthyrningen i Konsterud på uppdrag av kommunen. Dressinens ägare Thelma och Arnoud Barnhoorn har haft ansvar för rastplatsens skötsel i flera år. Under de senaste somrarna har de upplevt att nedskräpningen blir värre och värre. Enligt skötselavtalet med kommunen ska de tömma soptunnorna varannan vecka, men det räcker inte för att hålla ordning i nuläget.

– Det är många husbilar som använder den som campingplats och lämnar kvar alla sina sopor. Vi kan inte hantera mängden längre. Vi har fått köra iväg skräp i vår egen bil, trots att man egentligen inte får göra så, säger Thelma Barnhoorn.

Eftersom att Kolstrandsvikens rastplats är något av det första man ser när man kör in i Kristinehamn från söder är det extra viktigt att den är välskött, enligt Thelma Barnhoorn.

– Vi jobbar inom turismbranschen och har också ett intresse av att det ska se fint ut, säger hon.

Tidigare har rastplatsen avgränsats av en bom som gjort den otillgänglig för bilar. I stället har den varit avsedd enbart för dressinåkare som vill stanna och fika eller grilla. Paret Barnhoorn vill nu sätta upp bommen igen, för att rastplatsen ska kunna fylla sitt syfte för dressinåkarna och minska nedskräpningen från bilar och husbilar. De har varit i kontakt med kommunen angående bommen, men det är ingenting som kommer att verkställas under den här säsongen.

– Eftersom att den här säsongen snart är slut har vi inga planer på en bom just nu, men vi får se över det till nästa sommar. Finns det fundament kvar av den tidigare bommen kan det ju vara enkelt att sätta upp en ny, säger Niklas Mellgren, kommunens fritidsutvecklare.

Rastplatsen, som ligger vid vattnet precis innanför Kristinehamns södra kommungräns, sköts av ägarna till dressinuthyrningen i Konsterud på uppdrag av kommunen. Dressinens ägare Thelma och Arnoud Barnhoorn har haft ansvar för rastplatsens skötsel i flera år. Under de senaste somrarna har de upplevt att nedskräpningen blir värre och värre. Enligt skötselavtalet med kommunen ska de tömma soptunnorna varannan vecka, men det räcker inte för att hålla ordning i nuläget.

– Det är många husbilar som använder den som campingplats och lämnar kvar alla sina sopor. Vi kan inte hantera mängden längre. Vi har fått köra iväg skräp i vår egen bil, trots att man egentligen inte får göra så, säger Thelma Barnhoorn.

Eftersom att Kolstrandsvikens rastplats är något av det första man ser när man kör in i Kristinehamn från söder är det extra viktigt att den är välskött, enligt Thelma Barnhoorn.

– Vi jobbar inom turismbranschen och har också ett intresse av att det ska se fint ut, säger hon.

Tidigare har rastplatsen avgränsats av en bom som gjort den otillgänglig för bilar. I stället har den varit avsedd enbart för dressinåkare som vill stanna och fika eller grilla. Paret Barnhoorn vill nu sätta upp bommen igen, för att rastplatsen ska kunna fylla sitt syfte för dressinåkarna och minska nedskräpningen från bilar och husbilar. De har varit i kontakt med kommunen angående bommen, men det är ingenting som kommer att verkställas under den här säsongen.

– Eftersom att den här säsongen snart är slut har vi inga planer på en bom just nu, men vi får se över det till nästa sommar. Finns det fundament kvar av den tidigare bommen kan det ju vara enkelt att sätta upp en ny, säger Niklas Mellgren, kommunens fritidsutvecklare.

  • Ingrid Ramberg