2016-08-25 08:02

2016-08-25 15:17

Vill byta ut träd mot gammal stadsport vid Lyranrondellen

FÖRSLAG: "Rondellerna blir fler och fler och det är alltid ett problem vad man ska ha i dem"

Lyranrondellen vid Södertull domineras i dag av ett stort träd. Bo Axén vill i stället se den stadsport som stod intill rondellen fram till andra hälften av 1800-talet.
– Inte för att förringa träd, men eftersom porten stått där en gång i tiden.

Bo Axén är i från Örebro. Han flyttade 1984 till Kristinehamn för att börja arbeta för Svenska kyrkan, där han fram till pensioneringen i många år var ekonomichef. Han har också varit sekreterare i kyrkofullmäktige.

Bo har genom åren lärt sig mycket om hur Kristinehamn såg ut förr i tiden.

– Jag är intresserad av lokalhistoria. Jag vill veta historien bakom, så att säga.

Onyttjad ingång

För tre till fyra år sedan fick Bo sin idé att byta ut Lyranrondellens träd mot en stadsport.

– Att ha något som höjer sig över blommorna. Rondellerna blir fler och fler och det är alltid ett problem vad man ska ha i dem.

Stadsporten står vid Östra Staketgatan och fungerar som en liten ingång till kyrkogården. En öppning som Bo säger att ingen använder. Det finns en större ingång alldeles i närheten och åt andra hållet är det inte många meter till kyrkans stora uppfart.

– Att ta bort porten är inget som ändrar kyrkogården.

Bo gick till turistbyrån med sin idé och fick som råd att skriva ett medborgarförslag, men han ville nå ut och kontaktade därför NKP.

Stadsporten stod vid Södertull fram till andra hälften av 1800-talet. Bo säger att det skulle vara enkelt att flytta porten till Lyranrondellen.

– Man brädfodrar och lyfter upp den bara. Fundamentet gör man på plats innan, säger Bo och tillägger att en informationsskrift skulle kunna sättas upp vid Lyranhusets början.

Där ska det även resas två stora pelare. Likadana pelare som sedan i juni finns vid Norra Kungsgatan, vid Norrtull.

Positiva signaler

Bo har kontaktat Krister Nyström (S), som är ordförande i tekniska nämnden och även ersättare i kyrkofullmäktige.

– Han tyckte stadsporten var en bra idé.

Bo säger att han också har pratat med andra kyrkopolitiker samt kyrkogårdsarbetare och att de också är positiva.

Fortfarande råder viss oklarhet om det är kyrkan eller kommunen som äger stadsporten, eller rättare sagt stadsportarna. En likadan finns inte långt i från och denna stod vid Norrtull. Bo tror att en flytt måste godkännas av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Bo Axén är i från Örebro. Han flyttade 1984 till Kristinehamn för att börja arbeta för Svenska kyrkan, där han fram till pensioneringen i många år var ekonomichef. Han har också varit sekreterare i kyrkofullmäktige.

Bo har genom åren lärt sig mycket om hur Kristinehamn såg ut förr i tiden.

– Jag är intresserad av lokalhistoria. Jag vill veta historien bakom, så att säga.

Onyttjad ingång

För tre till fyra år sedan fick Bo sin idé att byta ut Lyranrondellens träd mot en stadsport.

– Att ha något som höjer sig över blommorna. Rondellerna blir fler och fler och det är alltid ett problem vad man ska ha i dem.

Stadsporten står vid Östra Staketgatan och fungerar som en liten ingång till kyrkogården. En öppning som Bo säger att ingen använder. Det finns en större ingång alldeles i närheten och åt andra hållet är det inte många meter till kyrkans stora uppfart.

– Att ta bort porten är inget som ändrar kyrkogården.

Bo gick till turistbyrån med sin idé och fick som råd att skriva ett medborgarförslag, men han ville nå ut och kontaktade därför NKP.

Stadsporten stod vid Södertull fram till andra hälften av 1800-talet. Bo säger att det skulle vara enkelt att flytta porten till Lyranrondellen.

– Man brädfodrar och lyfter upp den bara. Fundamentet gör man på plats innan, säger Bo och tillägger att en informationsskrift skulle kunna sättas upp vid Lyranhusets början.

Där ska det även resas två stora pelare. Likadana pelare som sedan i juni finns vid Norra Kungsgatan, vid Norrtull.

Positiva signaler

Bo har kontaktat Krister Nyström (S), som är ordförande i tekniska nämnden och även ersättare i kyrkofullmäktige.

– Han tyckte stadsporten var en bra idé.

Bo säger att han också har pratat med andra kyrkopolitiker samt kyrkogårdsarbetare och att de också är positiva.

Fortfarande råder viss oklarhet om det är kyrkan eller kommunen som äger stadsporten, eller rättare sagt stadsportarna. En likadan finns inte långt i från och denna stod vid Norrtull. Bo tror att en flytt måste godkännas av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.