2016-08-25 08:18

2016-08-25 08:18

Kristinehamn sjua i Värmland

NATUR: Många mår bra av att ha nära till skyddad natur

Kristinehamnare har kortare avstånd till skyddad natur än värmlänningar i genomsnitt.

Kristinehamns kommun kommer på sjunde plats av de värmländska kommunerna när tillgängligheten till skyddad natur mäts. Kristinehamnarna har i genomsnitt 5,1 kilometer till närmsta nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde. Genomsnittet i hela Värmland är 5,9 kilometer. Bäst i Värmland på att erbjuda sina invånare närhet till skyddad skog och mark är Hammarö, där invånarna har i genomsnitt 2,4 kilometer till skyddad natur. Trots att det finns mycket natur i Värmland är länet, tillsammans med Norrland, det län där de boende har längst avstånd till just skyddade naturområden. 80 procent av Sveriges befolkning upplever att de mår bra av att komma ut i naturen. Skyddade naturområden som är belägna nära städerna gör naturupplevelser tillgängliga för befolkningen.

– Att skydda naturen gör att värdefulla skogar och vatten, myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs - nu eller i framtiden. De kommer även att vara till nytta för människor som vill uppleva värdefull och intressant natur, säger Thomas Östlund, enhetschef inom naturvård på Länsstyrelsen i Värmland, i ett pressmeddelande.

Regeringen har beslutat att satsa 1093 miljoner kronor på skydd av värdefull natur och 952 miljoner kronor på åtgärder för värdefull natur under 2016. Naturvårdsverket bedömer att det kommer leda till att antalet naturreservat i Sverige fördubblas.

Kristinehamns kommun kommer på sjunde plats av de värmländska kommunerna när tillgängligheten till skyddad natur mäts. Kristinehamnarna har i genomsnitt 5,1 kilometer till närmsta nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde. Genomsnittet i hela Värmland är 5,9 kilometer. Bäst i Värmland på att erbjuda sina invånare närhet till skyddad skog och mark är Hammarö, där invånarna har i genomsnitt 2,4 kilometer till skyddad natur. Trots att det finns mycket natur i Värmland är länet, tillsammans med Norrland, det län där de boende har längst avstånd till just skyddade naturområden. 80 procent av Sveriges befolkning upplever att de mår bra av att komma ut i naturen. Skyddade naturområden som är belägna nära städerna gör naturupplevelser tillgängliga för befolkningen.

– Att skydda naturen gör att värdefulla skogar och vatten, myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs - nu eller i framtiden. De kommer även att vara till nytta för människor som vill uppleva värdefull och intressant natur, säger Thomas Östlund, enhetschef inom naturvård på Länsstyrelsen i Värmland, i ett pressmeddelande.

Regeringen har beslutat att satsa 1093 miljoner kronor på skydd av värdefull natur och 952 miljoner kronor på åtgärder för värdefull natur under 2016. Naturvårdsverket bedömer att det kommer leda till att antalet naturreservat i Sverige fördubblas.

  • Ingrid Ramberg