2016-08-25 11:32

2016-08-25 11:32

Bygglov på Björktrasten

SKOLA: Alliansen reserverade sig

Under onsdagen beviljade miljö- och byggnadsnämnden bygglov för teknik- och innovationscenter på fastigheten Björktrasten 1.
Alliansens ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Bygglovet gäller för skolbyggnad samt förråd. Allt är i enlighet med detaljplanen för området.

– I princip ska nämnden bevilja ett bygglov om det överensstämmer med planen, något annat är tjänstefel, säger nämndordförande Lars Johansson (S).

Förvaltningschefen Marielle Nilsson förklarar:

– I en myndighetsnämnd ger lagstiftningen inte mycket utrymme för partipolitik. Nämnden har en skyldighet att bevilja bygglovet om det inte strider mot detaljplanen, det är plan- och bygglagen mycket tydlig med.

Alliansen yrkade ändå avslag till bygglovet och Björn Nyström (M) begärde votering. Efter att majoritetsstyret vunnit voteringen med siffrorna fem mot fyra reserverade sig alliansen mot beslutet.

Ledamoten Lars Gustafson (M) hade anmält jäv och i stället var det Lars Pehrsson (C) som gick in.

Nämnden har sedan tidigare beviljat ett rivningslov på fastigheten Björktrasten 1. Ett flertal personer har överklagat detta till länsstyrelsen som nu meddelat att samtliga överklaganden avvisas. Rivningslovet gäller rektorsbostaden, vaktmästarbostaden och förrådet.

Bygglovet gäller för skolbyggnad samt förråd. Allt är i enlighet med detaljplanen för området.

– I princip ska nämnden bevilja ett bygglov om det överensstämmer med planen, något annat är tjänstefel, säger nämndordförande Lars Johansson (S).

Förvaltningschefen Marielle Nilsson förklarar:

– I en myndighetsnämnd ger lagstiftningen inte mycket utrymme för partipolitik. Nämnden har en skyldighet att bevilja bygglovet om det inte strider mot detaljplanen, det är plan- och bygglagen mycket tydlig med.

Alliansen yrkade ändå avslag till bygglovet och Björn Nyström (M) begärde votering. Efter att majoritetsstyret vunnit voteringen med siffrorna fem mot fyra reserverade sig alliansen mot beslutet.

Ledamoten Lars Gustafson (M) hade anmält jäv och i stället var det Lars Pehrsson (C) som gick in.

Nämnden har sedan tidigare beviljat ett rivningslov på fastigheten Björktrasten 1. Ett flertal personer har överklagat detta till länsstyrelsen som nu meddelat att samtliga överklaganden avvisas. Rivningslovet gäller rektorsbostaden, vaktmästarbostaden och förrådet.