2016-08-23 15:57

2016-08-23 15:57

Mångmiljonsatsning för brygghuset

NÄRINGSLIV: Wermlands brygghus utökar sin verksamhet och planerar nyanställning

I vinter expanderar Wermlands brygghus och flyttar från Drevsta till större och mer centrala lokaler. I samband med satsningen kommer de att behöva rekrytera.

Ungefär fem miljoner kronor har investerats, bland annat är ny bryggeriutrustning med högre kapacitet beställd. De nya maskinerna gör det möjligt att både öka och bredda ölproduktionen.

– Vårt mål är att femdubbla produktionen på fyra år, säger bryggeriets VD och grundare Hans Skan.

Behöver fler anställda

I nuläget har företaget två heltidsanställda och två deltidsanställda. Framöver när de satsar stort och utökar verksamheten kommer de att behöva fler medarbetare. Redan i höst är det aktuellt att anställa, enligt företagets ledning.

Förhoppningen är att inte behöva göra något större produktionsuppehåll i samband med flytten. Wermlands brygghus får tillträde till de nya lokalerna redan i början av november, och flytten kommer att ske successivt. Allt beräknas vara klart vid årsskiftet.

– Vi har tre månader där vi har de båda lokalerna parallellt. Då får vi försöka överlappa, för vi vill minska produktionsstoppet så mycket som möjligt, säger Hans Skan.

Tiden för nyemission som egentligen skulle löpa ut den sista augusti har förlängts med två veckor på grund av semestertiderna.

– Nu märker vi att det börjar ramla in teckningsrätter, så det känns väldigt tryggt, säger Hans Skan.

Emissionen omfattar fyra miljoner kronor, och den miljon som inte täcks av aktieköparna har sökts av länsstyrelsen i form av investeringsstöd. Investeringen är klubbad och i händelse av att ansökan om investeringsstöd får avslag av länsstyrelsen kommer Wermlands brygghus att söka lån hos banken.

Utvecklingsplaner

Förutom att femdubbla produktionen och anställa mer personal vill Hans Skan också fullfölja idén om att öppna en provsmakningspub i de nya, 700 kvadratmeter stora och mer centralt belägna lokalerna.

– Det är inte en pub i ordets egentliga bemärkelse, men allmänheten ska ha möjlighet att besöka oss och provsmaka några ölsorter, i ett litet glas på ungefär 15 centiliter, säger Hans Skan.

Sedan starten för tre år sedan har det gått bra för Wermlands brygghus och mikrobryggerier är en trend som växer nationellt.

Ungefär fem miljoner kronor har investerats, bland annat är ny bryggeriutrustning med högre kapacitet beställd. De nya maskinerna gör det möjligt att både öka och bredda ölproduktionen.

– Vårt mål är att femdubbla produktionen på fyra år, säger bryggeriets VD och grundare Hans Skan.

Behöver fler anställda

I nuläget har företaget två heltidsanställda och två deltidsanställda. Framöver när de satsar stort och utökar verksamheten kommer de att behöva fler medarbetare. Redan i höst är det aktuellt att anställa, enligt företagets ledning.

Förhoppningen är att inte behöva göra något större produktionsuppehåll i samband med flytten. Wermlands brygghus får tillträde till de nya lokalerna redan i början av november, och flytten kommer att ske successivt. Allt beräknas vara klart vid årsskiftet.

– Vi har tre månader där vi har de båda lokalerna parallellt. Då får vi försöka överlappa, för vi vill minska produktionsstoppet så mycket som möjligt, säger Hans Skan.

Tiden för nyemission som egentligen skulle löpa ut den sista augusti har förlängts med två veckor på grund av semestertiderna.

– Nu märker vi att det börjar ramla in teckningsrätter, så det känns väldigt tryggt, säger Hans Skan.

Emissionen omfattar fyra miljoner kronor, och den miljon som inte täcks av aktieköparna har sökts av länsstyrelsen i form av investeringsstöd. Investeringen är klubbad och i händelse av att ansökan om investeringsstöd får avslag av länsstyrelsen kommer Wermlands brygghus att söka lån hos banken.

Utvecklingsplaner

Förutom att femdubbla produktionen och anställa mer personal vill Hans Skan också fullfölja idén om att öppna en provsmakningspub i de nya, 700 kvadratmeter stora och mer centralt belägna lokalerna.

– Det är inte en pub i ordets egentliga bemärkelse, men allmänheten ska ha möjlighet att besöka oss och provsmaka några ölsorter, i ett litet glas på ungefär 15 centiliter, säger Hans Skan.

Sedan starten för tre år sedan har det gått bra för Wermlands brygghus och mikrobryggerier är en trend som växer nationellt.

  • Ingrid Ramberg