2016-08-23 16:38

2016-08-23 16:38

Kommunen har bjudit in Ernst till visning

GUSTAFSVIK: Vill göra området till permanent besöksmål

Det finns ett stort potential att göra Gustafsviks herrgård till ett permanent besöksmål. Det menar politikerna i Kristinehamn. Därför ska herrgården inte säljas, i alla fall inte för att bli privatbostad.

Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att ge turistchefen och informationschefen i uppdrag att utreda möjligheten att göra området Gustafsvik till ett permanent besöksmål.

– Det handlar om att tillvarata det intresse som finns efter Ernst-renoveringen. Vi har sett att tv-programmet genererat många besökare till området och det har skapat synergieffekter för andra besöksmål, restauranger och hotellnäringen, säger turistchefen Ulrika Ganterud Evermark och fortsätter:

– Platsen har en lång historia och den har varit ett besöksmål långt innan Ernst, det är en kulturmiljö som vi tror har potential att sätta Kristinehamn på kartan.

Arrendator

I uppdraget ingår att involvera näringslivet.

– Kommunen ska inte ta på sig hela ansvaret. Det kan bli aktuellt med ett arrende. Om det blir en försäljning så är det i formen av konceptet besöksmål, säger informationschefen Carina Welin.

Att både kristinehamnare och besökare utifrån är intresserade av platsen fick kommunen ett kvitto på den 6 augusti när området visades upp. Omkring 2 500 personer kom få för att bekanta sig med platsen och se hur utemiljön fräschats upp.

– Det är det intresset som nu skapat förutsättningen att arbeta vidare med detta. Vi är glada att så många kom dit, säger Carina Welin.

I augusti hölls dörrarna till flygeln stängda. Men alla som med egna ögon vill se vad Ernst gjort med huset har möjligheten att återkomma till Gustafsvik den 18 september.

– Då kommer vi att erbjuda visningar, säger informationschefen Carina Welin.

Kommer Ernst att vara där?

– Vi hoppas det, vi har framfört starka önskemål om det. Men vi kommer ha visningar vilket som, om Ernst dyker upp blir det grädde på moset, svarar Carina Welin.

Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att ge turistchefen och informationschefen i uppdrag att utreda möjligheten att göra området Gustafsvik till ett permanent besöksmål.

– Det handlar om att tillvarata det intresse som finns efter Ernst-renoveringen. Vi har sett att tv-programmet genererat många besökare till området och det har skapat synergieffekter för andra besöksmål, restauranger och hotellnäringen, säger turistchefen Ulrika Ganterud Evermark och fortsätter:

– Platsen har en lång historia och den har varit ett besöksmål långt innan Ernst, det är en kulturmiljö som vi tror har potential att sätta Kristinehamn på kartan.

Arrendator

I uppdraget ingår att involvera näringslivet.

– Kommunen ska inte ta på sig hela ansvaret. Det kan bli aktuellt med ett arrende. Om det blir en försäljning så är det i formen av konceptet besöksmål, säger informationschefen Carina Welin.

Att både kristinehamnare och besökare utifrån är intresserade av platsen fick kommunen ett kvitto på den 6 augusti när området visades upp. Omkring 2 500 personer kom få för att bekanta sig med platsen och se hur utemiljön fräschats upp.

– Det är det intresset som nu skapat förutsättningen att arbeta vidare med detta. Vi är glada att så många kom dit, säger Carina Welin.

I augusti hölls dörrarna till flygeln stängda. Men alla som med egna ögon vill se vad Ernst gjort med huset har möjligheten att återkomma till Gustafsvik den 18 september.

– Då kommer vi att erbjuda visningar, säger informationschefen Carina Welin.

Kommer Ernst att vara där?

– Vi hoppas det, vi har framfört starka önskemål om det. Men vi kommer ha visningar vilket som, om Ernst dyker upp blir det grädde på moset, svarar Carina Welin.