2016-08-08 08:56

2016-08-08 09:33

"Sommaren är varmare och torrare"

OBSERVATIONER: Sven Bruhn för statistik över Kristinehamnsvädret

– Jag började föra statistik över vädret 1945, berättar Sven Bruhn.
Enligt hans noteringar är den här sommaren både varmare och torrare än normalt.

– Det har varit skapligt varmt i sommar, säger Sven Bruhn, Kristinehamns egen väderobservatör.

I juli har medeltemperaturen varit 17,8 grader mot den normala som ligger på 16,5.

Det har även varit torrare än vanligt, i juli har det regnat 37,1 millimeter mot 63 millimeter normalt.

Även juni var varmare än normalt. Medeltemperaturen landade på 16,5 grader mot de normala 15,1 grader.

Även när det gäller nederbörden var juni torrare. Det regnade 20,6 millimter mot de normala 55 millimetrarna.

Som en följd av värmen och torkan sjunker vattnennivån i Vänern, konstaterar Sven Bruhn. Sjökortsdjupet är 3 meter och 60 centimeter över nedre slusströskeln i Sjötorp. Nu ligger värdet på 3,86 mot medelvattennivån som är 4,10.

– Men det är ingen kris, säger Sven. 1970 då var det kris när vattennivån hamnade 60 centimeter under sjökortsdjupet.

Började som grabb

Redan 1945 började Sven Bruhn att observera vädret.

– Jag var liten grabb när jag började, säger han. Jag hade båt och då är vädret viktigt.

Även i sitt jobb som mätningstekniker kom han i kontakt med mätningar och siffror.

Han mäter temperaturen morgon, middag och kväll. Från balkongen kan han se en vimpel som visar vindriktning och vindstyrkan uppskattar han.

Av Brunefors, som var trädgårdsmästare vid Marieberg, har Sven fått nederbördsuppgifter ända från 1923 och temperaturuppgifter från 1941 och framåt. Han var inte enbart trädgårdsmästare, han var även ombud för SMHI.

Alla uppgifter finns samlade i pärmar med staplar och diagram.

Sven vill inte dra fram några tvärsäkra trender utifrån sina observationer även om han ser att det blivit varmare sedan 1989.

– Om det är en tillfällighet eller en stadig förändring vet jag inte, säger han. Forskare säger ju olika.

– Vad tror du om vädret i augusti?

– Det brukar vara så att om juli är varm, blir även augusti varm, säger Sven Bruhn.

Men själv föredrar han en temperatur runt 20 grader, där ärMen själv föredrar han en temperatur runt 20 grader, då är det som bäst.

– Det har varit skapligt varmt i sommar, säger Sven Bruhn, Kristinehamns egen väderobservatör.

I juli har medeltemperaturen varit 17,8 grader mot den normala som ligger på 16,5.

Det har även varit torrare än vanligt, i juli har det regnat 37,1 millimeter mot 63 millimeter normalt.

Även juni var varmare än normalt. Medeltemperaturen landade på 16,5 grader mot de normala 15,1 grader.

Även när det gäller nederbörden var juni torrare. Det regnade 20,6 millimter mot de normala 55 millimetrarna.

Som en följd av värmen och torkan sjunker vattnennivån i Vänern, konstaterar Sven Bruhn. Sjökortsdjupet är 3 meter och 60 centimeter över nedre slusströskeln i Sjötorp. Nu ligger värdet på 3,86 mot medelvattennivån som är 4,10.

– Men det är ingen kris, säger Sven. 1970 då var det kris när vattennivån hamnade 60 centimeter under sjökortsdjupet.

Började som grabb

Redan 1945 började Sven Bruhn att observera vädret.

– Jag var liten grabb när jag började, säger han. Jag hade båt och då är vädret viktigt.

Även i sitt jobb som mätningstekniker kom han i kontakt med mätningar och siffror.

Han mäter temperaturen morgon, middag och kväll. Från balkongen kan han se en vimpel som visar vindriktning och vindstyrkan uppskattar han.

Av Brunefors, som var trädgårdsmästare vid Marieberg, har Sven fått nederbördsuppgifter ända från 1923 och temperaturuppgifter från 1941 och framåt. Han var inte enbart trädgårdsmästare, han var även ombud för SMHI.

Alla uppgifter finns samlade i pärmar med staplar och diagram.

Sven vill inte dra fram några tvärsäkra trender utifrån sina observationer även om han ser att det blivit varmare sedan 1989.

– Om det är en tillfällighet eller en stadig förändring vet jag inte, säger han. Forskare säger ju olika.

– Vad tror du om vädret i augusti?

– Det brukar vara så att om juli är varm, blir även augusti varm, säger Sven Bruhn.

Men själv föredrar han en temperatur runt 20 grader, där ärMen själv föredrar han en temperatur runt 20 grader, då är det som bäst.