2016-07-28 16:47

2016-07-28 16:47

Ny bygghandel smygöppnar

NÄRINGSLIV: Det blir AB Karl Hedins 41:e butik

Redan för ett år sedan började man inom AB Karl Hedin att diskutera om Kristinehamn var en lämplig plats för en nyetablering.
Resulatet kan ses till veckan när deras 41:a bygghandel öppnar i Flybos gamla lokaler vid Karlstadsvägen.

Det är full verksamhet i den nya bygghandelns lokaler där det tidigare byggdes husmoduler. Lagerhyllor fylls på med brädor, skivor, paneler och allt som förknippas med husbygge och infästning.

En av alla som jobbar intensivt för att få så mycket som möjligt på plats är regionsamordnare Henrik Hammargren.

– Min region är Värmland och södra Dalarna, säger han.

Personal efter ort

När allt kommer i ordning kommer det att finnas en platschef, kombinerad säljare som heter Thomas Stenbäck. Till sin hjälp kommer han att ha en säljare, två butiksanställda och två på lagret. Bemanningen är, som man brukar inom företaget, beräknad på ortens storlek.

– Alla gör allt, säger Henrik Hammargren. Det är ett kostnadsmedvetet företag med låga kostnader för den centrala administrationen.

Det finns ingen central marknadsföring utan man satsar på lokala kampanjer.

Företaget startades redan 1917 av Karl Hedins farfar. Det började med sågverk, i dag driver man tre sågverk i Bergslagen och ett i Estland. Råvaran kommer från den egna skogen som består av drygt 27 000 hektar.

Det finns även sju anlägningar för tillverkning av träemballage inom företaget.

Den som handlar sitt virke hos AB Karl Hedin har med andra ord stor chans att få svenskt virke till sitt hus.

– Vi köper in lister och inomhuspanel, det vill säga furu, säger Henrik Hammargren.

Extra stolt är han över en mellanstruken panel som går att bygga med även vintertid, när det egentliget är för fuktigt för att använda obestruken panel.

Väntetid

Den 3 augusti smygöppnar man nu bygghandeln. Orsaken till att det ännu inte blir någon riktig premiär är att det inte är fullt på hyllorna. Vissa produkter får man vänta på.

Gårdsytan är på hela 10 000 kvadratmeter, butiksytan på 300 och lagret på 1500. Där ska man snart kunna få hjälp att måttsåga sitt virke eller sina plattor men det dröjer ännu en tid innan man är där.

Henrik Hammargren började jobba inom företaget 1999, då hade man åtta butiker i mellansverige. I dag finns de 41 butikerna från Trollhättan i söder till Östersund i norr.

Högre krav

– Byggtrenden fortsätter, konstaterar han.

Orsakerna tror han är flera; bostadsbristen är en, att fler vill höja kvalitet på sin bostad är en annan. Färre renoverar till exempel fönster, istället byter man till nya. De hus som byggdes på 60- och 70-talet behöver nu få nytt tak och nya fönster.

I dag vill även allt fler ha högre standard på kök och badrum än vad man hade tidigare.

En pampig öppningsceremoni planeras till tre dagar i början av september.

Det är full verksamhet i den nya bygghandelns lokaler där det tidigare byggdes husmoduler. Lagerhyllor fylls på med brädor, skivor, paneler och allt som förknippas med husbygge och infästning.

En av alla som jobbar intensivt för att få så mycket som möjligt på plats är regionsamordnare Henrik Hammargren.

– Min region är Värmland och södra Dalarna, säger han.

Personal efter ort

När allt kommer i ordning kommer det att finnas en platschef, kombinerad säljare som heter Thomas Stenbäck. Till sin hjälp kommer han att ha en säljare, två butiksanställda och två på lagret. Bemanningen är, som man brukar inom företaget, beräknad på ortens storlek.

– Alla gör allt, säger Henrik Hammargren. Det är ett kostnadsmedvetet företag med låga kostnader för den centrala administrationen.

Det finns ingen central marknadsföring utan man satsar på lokala kampanjer.

Företaget startades redan 1917 av Karl Hedins farfar. Det började med sågverk, i dag driver man tre sågverk i Bergslagen och ett i Estland. Råvaran kommer från den egna skogen som består av drygt 27 000 hektar.

Det finns även sju anlägningar för tillverkning av träemballage inom företaget.

Den som handlar sitt virke hos AB Karl Hedin har med andra ord stor chans att få svenskt virke till sitt hus.

– Vi köper in lister och inomhuspanel, det vill säga furu, säger Henrik Hammargren.

Extra stolt är han över en mellanstruken panel som går att bygga med även vintertid, när det egentliget är för fuktigt för att använda obestruken panel.

Väntetid

Den 3 augusti smygöppnar man nu bygghandeln. Orsaken till att det ännu inte blir någon riktig premiär är att det inte är fullt på hyllorna. Vissa produkter får man vänta på.

Gårdsytan är på hela 10 000 kvadratmeter, butiksytan på 300 och lagret på 1500. Där ska man snart kunna få hjälp att måttsåga sitt virke eller sina plattor men det dröjer ännu en tid innan man är där.

Henrik Hammargren började jobba inom företaget 1999, då hade man åtta butiker i mellansverige. I dag finns de 41 butikerna från Trollhättan i söder till Östersund i norr.

Högre krav

– Byggtrenden fortsätter, konstaterar han.

Orsakerna tror han är flera; bostadsbristen är en, att fler vill höja kvalitet på sin bostad är en annan. Färre renoverar till exempel fönster, istället byter man till nya. De hus som byggdes på 60- och 70-talet behöver nu få nytt tak och nya fönster.

I dag vill även allt fler ha högre standard på kök och badrum än vad man hade tidigare.

En pampig öppningsceremoni planeras till tre dagar i början av september.