2016-07-27 06:00

2016-07-27 18:24

Marie bevarar måleri av kulturhistoriskt värde

MÅLERIKONSERVERING: Arbete i Läckö slottskyrka

Marie Rådesson från Björneborg har alltid tyckt om att måla och hon har ett stort historieintresse. Valet att utbilda sig till målerikonservator föll sig därför ganska naturligt. Marie har bland annat gjort arbeten i slottskyrkan på Läckö slott.

Marie Rådesson har gått en treårig utbildning på konservatorsprogrammet med inriktning måleri vid Göteborgs universitet. 2013 var hon klar med utbildningen och fick jobb direkt på ett företag i Göteborg, där hon tidigare gjort sin praktik. Ett år senare gick flyttlasset till Kristinehamn och Marie förklarar att det är svårare att få uppdrag på mindre orter. Hon är nu anställd av Karlskoga fönsterhantverk, där inriktningen är renovering av äldre fönster och traditionellt byggnadsmåleri.

– I och med att jag är målerikonservator kan vi även ta uppdrag inom arkitekturbundet måleri, säger Marie.

Arkitekturbundet måleri är måleri på den fasta inredningen såsom väggar och tak.

Yrket som målerikonservator kan vara mycket varierat. Det handlar om konserveringsarbeten av allt från målningar på duk eller pannå till arkitekturbundet måleri.

– Som målerikonservator gör man väldigt ofta arbeten i kyrkor. Men det kan egentligen vara arbete med allt som är målat och som har ett kulturhistoriskt värde. Det handlar om att bevara och förhindra fortsatt nedbrytning, förklarar Marie.

Läckö slottskyrka

Under våren var Marie med och gjorde ett större konservatorsarbete i Läckö slottskyrka.

– Det var en strikt konservering med väldigt små åtgärder. Vi säkrade ytskikten på all fast inredning såsom predikstol, bänkar och altaruppsats.

Marie berättar bland annat att bänkarna i kyrkan drabbats av så kallad blindering. Det innebär att fernissan släppt och vitnat till följd av att luft tagit sig in under färgskiktet. Det åtgärdades genom halvoljning, det vill säga behandling med linolja och terpentin. Genom behandlingen mättades färglagret och fernissan blev transparent igen.

I slottskyrkan gjordes även mindre retuscher på objekt som tappat färg. Marie förklarar att arbetet gjordes med stor försiktighet.

– Det ska inte synas att vi har varit där och fixat. Man ska uppleva det historiska utan att det ser skadat och förfallet ut, förklarar Marie.

Alla ingrepp dokumenterades också med stor noggrannhet för att man i framtiden ska kunna gå tillbaka och se vad som gjorts.

Rengöring av målningar

Marie tar även uppdrag inom konservering av tavlor.

– Oftast är det rengöringsjobb. Det kan bli en ganska stor förändring av att en målning rengörs, säger Marie och förklarar att fett, smuts eller nikotin från cigarettrök kan lägga sig som en grå hinna över en målning.

Hon kan också hjälpa till med att laga en reva i målarduken eller retuschera en skada.

Jobbet som målerikonservator kräver stor noggrannhet. Det ligger vanligtvis många timmars jobb bakom varje litet objekt. Målerikonservator är med andra ord inget yrke för den som är rastlös.

– För mig är det något meditativt med att sitta och pilla, säger Marie med ett leende.

Marie Rådesson har gått en treårig utbildning på konservatorsprogrammet med inriktning måleri vid Göteborgs universitet. 2013 var hon klar med utbildningen och fick jobb direkt på ett företag i Göteborg, där hon tidigare gjort sin praktik. Ett år senare gick flyttlasset till Kristinehamn och Marie förklarar att det är svårare att få uppdrag på mindre orter. Hon är nu anställd av Karlskoga fönsterhantverk, där inriktningen är renovering av äldre fönster och traditionellt byggnadsmåleri.

– I och med att jag är målerikonservator kan vi även ta uppdrag inom arkitekturbundet måleri, säger Marie.

Arkitekturbundet måleri är måleri på den fasta inredningen såsom väggar och tak.

Yrket som målerikonservator kan vara mycket varierat. Det handlar om konserveringsarbeten av allt från målningar på duk eller pannå till arkitekturbundet måleri.

– Som målerikonservator gör man väldigt ofta arbeten i kyrkor. Men det kan egentligen vara arbete med allt som är målat och som har ett kulturhistoriskt värde. Det handlar om att bevara och förhindra fortsatt nedbrytning, förklarar Marie.

Läckö slottskyrka

Under våren var Marie med och gjorde ett större konservatorsarbete i Läckö slottskyrka.

– Det var en strikt konservering med väldigt små åtgärder. Vi säkrade ytskikten på all fast inredning såsom predikstol, bänkar och altaruppsats.

Marie berättar bland annat att bänkarna i kyrkan drabbats av så kallad blindering. Det innebär att fernissan släppt och vitnat till följd av att luft tagit sig in under färgskiktet. Det åtgärdades genom halvoljning, det vill säga behandling med linolja och terpentin. Genom behandlingen mättades färglagret och fernissan blev transparent igen.

I slottskyrkan gjordes även mindre retuscher på objekt som tappat färg. Marie förklarar att arbetet gjordes med stor försiktighet.

– Det ska inte synas att vi har varit där och fixat. Man ska uppleva det historiska utan att det ser skadat och förfallet ut, förklarar Marie.

Alla ingrepp dokumenterades också med stor noggrannhet för att man i framtiden ska kunna gå tillbaka och se vad som gjorts.

Rengöring av målningar

Marie tar även uppdrag inom konservering av tavlor.

– Oftast är det rengöringsjobb. Det kan bli en ganska stor förändring av att en målning rengörs, säger Marie och förklarar att fett, smuts eller nikotin från cigarettrök kan lägga sig som en grå hinna över en målning.

Hon kan också hjälpa till med att laga en reva i målarduken eller retuschera en skada.

Jobbet som målerikonservator kräver stor noggrannhet. Det ligger vanligtvis många timmars jobb bakom varje litet objekt. Målerikonservator är med andra ord inget yrke för den som är rastlös.

– För mig är det något meditativt med att sitta och pilla, säger Marie med ett leende.