2016-07-27 06:00

2016-07-27 18:24

Café Broäng stänger

KOMMUNEN: Både äldreboendet och lunchcaféet läggs ned i höst

Den 30 september lägger stiftelsen Broängen ned sitt äldreboende och Café Broäng.
Kommunen vill hyra lokalerna, men till vad är ännu oklart.

Genom ett avtal med kommunen har stiftelsen Broängen kunnat driva äldreboende och café sedan 1993. Men för två år sedan valde kommunen att avsluta samarbetet.

– Eftersom att vi har vetat det här länge har vi hunnit förbereda oss. De flesta från personalen har hittat nya jobb, och där har vi haft ett bra samarbete med kommunen så de har fått söka jobb inom den kommunala äldreomsorgen, säger Bengt Källberg som är ordförande i stiftelsen Broängens styrelse.

Redan flyttat

Många av de som bott på äldreboendet vid Broängen har redan flyttats till kommunens olika boenden. Tapiren och Sannagården har fått ta emot många nya boende. Den 30 september kommer alla att vara utflyttade från Broängens lokaler.

I det avtal som Broängen och kommunen har haft ingick att det skulle finnas en lunchservering för daglediga i kommunen. Eftersom att hela avtalet upphör så kommer även café Broäng att läggas ned.

– Vi har inga förutsättningar att driva det heller vidare nu, säger Bengt Källberg.

Enligt uppgift vill kommunen hyra lokalerna där Broängens verksamhet hållit till. Samtal pågår mellan parterna men ännu är ingenting bestämt. Broängens styrelse ställer sig positiva till ett hyresavtal med kommunen.

Diakonalt ansvar

Broängen har fortfarande ett intresse av att bära någon form av diakonalt ansvar.

– Det är något vi diskuterar i styrelsen men vi har ingen färdig idé och det kommer inte att bli på uppdrag av kommunen, såvida de inte ändrar sig och vill ge pengar ändå, avslutar Bengt Källberg.

Den kyrkliga verksamheten i Broängskyrkan påverkas inte av förändringen.

Genom ett avtal med kommunen har stiftelsen Broängen kunnat driva äldreboende och café sedan 1993. Men för två år sedan valde kommunen att avsluta samarbetet.

– Eftersom att vi har vetat det här länge har vi hunnit förbereda oss. De flesta från personalen har hittat nya jobb, och där har vi haft ett bra samarbete med kommunen så de har fått söka jobb inom den kommunala äldreomsorgen, säger Bengt Källberg som är ordförande i stiftelsen Broängens styrelse.

Redan flyttat

Många av de som bott på äldreboendet vid Broängen har redan flyttats till kommunens olika boenden. Tapiren och Sannagården har fått ta emot många nya boende. Den 30 september kommer alla att vara utflyttade från Broängens lokaler.

I det avtal som Broängen och kommunen har haft ingick att det skulle finnas en lunchservering för daglediga i kommunen. Eftersom att hela avtalet upphör så kommer även café Broäng att läggas ned.

– Vi har inga förutsättningar att driva det heller vidare nu, säger Bengt Källberg.

Enligt uppgift vill kommunen hyra lokalerna där Broängens verksamhet hållit till. Samtal pågår mellan parterna men ännu är ingenting bestämt. Broängens styrelse ställer sig positiva till ett hyresavtal med kommunen.

Diakonalt ansvar

Broängen har fortfarande ett intresse av att bära någon form av diakonalt ansvar.

– Det är något vi diskuterar i styrelsen men vi har ingen färdig idé och det kommer inte att bli på uppdrag av kommunen, såvida de inte ändrar sig och vill ge pengar ändå, avslutar Bengt Källberg.

Den kyrkliga verksamheten i Broängskyrkan påverkas inte av förändringen.

  • Ingrid Ramberg