2016-07-14 16:44

2016-07-14 16:44

Nya sociala mötesplatser

ANSLAG: Kristinehamnsvän - nytt integrationsprojekt

Länsstyrelsen har beviljat närmare 130 000 kronor för integrationsprojektet Kristinehamnsvän. Det är ett samarbete mellan kommunen och Broängskyrkans församling.

Det behovs platser där etablerade kristinehamnare och nyanlända kan mötas i sociala sammanhang. Det menar kommunen som genom sin integrationsenhet startar ett samverkansprojekt ihop med Broängskyrkans församling, med projektmedel från länsstyrelsen.

Bakgrunden är den att Kristinehamn under de senaste åren fått en stor ökning av nyanlända med uppehållstillstånd som valt att bosätta sig i kommunen.

Från kommunens sida ser man positivt på att många nyanlända på eget initiativ väljer Kristinehamn som bostadsort. Antalet nyanlända innebär samtidigt ett antal utmaningar som det nu finns ett fokus på att möta. Med anledning av det startades ett informationscenter under våren i samverkan med Arbetsförmedlingen. Och nu är det alltså dags för projektet Kristinehamnsvän.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en ökad social integration, ett kulturutbyte med en ökad förståelse samt möten mellan nyanlända och etablerade kristinehamnare.

Integrationsenheten och församlingen jobbar för närvarande med planeringen av projektet som kommer genomföras under hösten i form av bland annat matchningar, utbildningar och föredrag.

Det behovs platser där etablerade kristinehamnare och nyanlända kan mötas i sociala sammanhang. Det menar kommunen som genom sin integrationsenhet startar ett samverkansprojekt ihop med Broängskyrkans församling, med projektmedel från länsstyrelsen.

Bakgrunden är den att Kristinehamn under de senaste åren fått en stor ökning av nyanlända med uppehållstillstånd som valt att bosätta sig i kommunen.

Från kommunens sida ser man positivt på att många nyanlända på eget initiativ väljer Kristinehamn som bostadsort. Antalet nyanlända innebär samtidigt ett antal utmaningar som det nu finns ett fokus på att möta. Med anledning av det startades ett informationscenter under våren i samverkan med Arbetsförmedlingen. Och nu är det alltså dags för projektet Kristinehamnsvän.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en ökad social integration, ett kulturutbyte med en ökad förståelse samt möten mellan nyanlända och etablerade kristinehamnare.

Integrationsenheten och församlingen jobbar för närvarande med planeringen av projektet som kommer genomföras under hösten i form av bland annat matchningar, utbildningar och föredrag.