2016-07-11 16:09

2016-07-11 20:25

Socialsekreterare under press

KOMMUNEN: Brister framkom vid inspektion

Socialsekreterarna i Kristinehamns kommun har svårt att hinna med.
Vid en inspektion av Arbetsmiljöverket framkom ett antal brister som nu måste åtgärdas.

Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion vid enheten för ensamkommande flyktingbarn, försörjningsstöd och barn och ungdomsenheten.

Vid inspektionen visade det sig att socialsekreterarna upplever stress på grund av hög arbetsbelastning och att de inte hinner med alla arbetsuppgifter som de förväntas utföra.

Det ska också ha framkommit att den dagliga planeringen ofta bryts på grund av oväntade händelser. Socialsekreterarna beskriver att de arbetar under tidspress och att det är vanligt att de arbetar längre än sin ordinarie arbetstid.

Det flesta vid enheten uppger att det råder oklarheter kring vad som ingår i deras uppdrag, vilka arbetsuppgifter som de ska utföra och vem som utför vad samt vilka prioriteringar av arbetsuppgifter som ska göras då arbetstiden inte räcker till.

Nu ska kommunen se till att det klart framgår vilka arbetsuppgifter som de anställda har inom sina respektive ansvarsområden samt vilket resultat som ska uppnås. Vidare ska socialsekreterarna få information om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur.

Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras ska också klarläggas samt att socialsekreterarna ska veta vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

En uppföljande inspektion ska göras i november.

Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion vid enheten för ensamkommande flyktingbarn, försörjningsstöd och barn och ungdomsenheten.

Vid inspektionen visade det sig att socialsekreterarna upplever stress på grund av hög arbetsbelastning och att de inte hinner med alla arbetsuppgifter som de förväntas utföra.

Det ska också ha framkommit att den dagliga planeringen ofta bryts på grund av oväntade händelser. Socialsekreterarna beskriver att de arbetar under tidspress och att det är vanligt att de arbetar längre än sin ordinarie arbetstid.

Det flesta vid enheten uppger att det råder oklarheter kring vad som ingår i deras uppdrag, vilka arbetsuppgifter som de ska utföra och vem som utför vad samt vilka prioriteringar av arbetsuppgifter som ska göras då arbetstiden inte räcker till.

Nu ska kommunen se till att det klart framgår vilka arbetsuppgifter som de anställda har inom sina respektive ansvarsområden samt vilket resultat som ska uppnås. Vidare ska socialsekreterarna få information om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur.

Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras ska också klarläggas samt att socialsekreterarna ska veta vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

En uppföljande inspektion ska göras i november.