2016-07-11 06:00

2016-07-11 11:50

Får anlita ordningsvakter

BESLUT: Ska få medborgarna att känna sig trygga

Tidigare har ordningsvakter bara fått anlitats i samband med arrangemang samt på nattklubbar.
Nu är det möjligt att använda ordningsvakter även vid andra tillfällen, om behovet finns.

Från och med den 16 juni i år är det tillåtet för fastighetsägare, kommunen, näringsidkare och andra som har behov av det, i Kristinehamn, att anlita ordningsvakter i stället för väktare även om det inte sker i samband med ett arrangemang eller annan offentlig tillställning. Polismyndigheten har nämligen beslutat att det, inom ett visst område i Kristinehamn, är tillåtet att ta ordningsvakter till hjälp för att skapa en tryggare miljö för kommunens invånare.

– Om det räcker att anlita väktare ska man ta dem i första hand, men enligt paragraf tre i lagen om ordningsvakter är det nu alltså möjligt att använda ordningsvakter inom en viss yta. Det handlar om sådana ytor där man normalt sett anlitar väktare, säger Joakim Nyman som är kanslichef i lokalpolisområde Kristinehamn.

Området sträcker sig över de centrala delarna av Kristinehamn samt gästhamnen och beslutet gäller till att börja med under ett års tid. Därefter kan det förlängas om behovet fortfarande kvarstår. I Filipstad har det varit tillåtet att anlita ordningsvakter vid andra tillfällen än exempelvis särskilda arrangemang i drygt ett års tid.

Har ni upplevt att detta är något som behövs även i Kristinehamn?

– Vi vet att det finns en stor otrygghet i centrala Kristinehamn och tittar vi på händelserapporterna ser vi att det finns ett problem med bland annat missbruk i centrum. Vi har haft problem med personer som inte har skött sig på vissa platser i stan och även om vi på polisen jobbar mot det här så gott vi kan så är behovet större än vad vi mäktar med. Därför kan man säga att det finns ett behov av att ha möjligheten att anlita ordningsvakter, det är inget krav men det finns en möjlighet. Det handlar helt enkelt om att göra centrum tryggt för våra medborgare.

Vad får en ordningsvakt göra som inte en väktare får?

– Ordningsvakterna lyder under polisen och de har begränsade polisiära befogenheter. De får exempelvis avlägsna, avvisa och omhänderta personer. En väktare får egentligen inte göra något mer än vem som helst i samhället, de kan inte göra så mycket mer än att prata och säga till någon som inte sköter sig. Jag vill dock poängtera att väktarna som finns i centrum bland annat gör väldigt stor nytta bara genom att prata eller i vissa fall ringa till oss på polisen.

Tror du att möjligheten att anlita ordningsvakter kommer nyttjas?

– Jag tror att det framför allt periodvis kommer finnas de som använder sig av det här och gör punktinsatser om det till exempel är problem på en viss plats. Jag spekulerar bara, men eftersom vi har sett att behovet finns så tror jag absolut att det kommer nyttjas. I Filipstad har det anlitats ordningsvakter vissa gånger sedan beslutet kom.

Från och med den 16 juni i år är det tillåtet för fastighetsägare, kommunen, näringsidkare och andra som har behov av det, i Kristinehamn, att anlita ordningsvakter i stället för väktare även om det inte sker i samband med ett arrangemang eller annan offentlig tillställning. Polismyndigheten har nämligen beslutat att det, inom ett visst område i Kristinehamn, är tillåtet att ta ordningsvakter till hjälp för att skapa en tryggare miljö för kommunens invånare.

– Om det räcker att anlita väktare ska man ta dem i första hand, men enligt paragraf tre i lagen om ordningsvakter är det nu alltså möjligt att använda ordningsvakter inom en viss yta. Det handlar om sådana ytor där man normalt sett anlitar väktare, säger Joakim Nyman som är kanslichef i lokalpolisområde Kristinehamn.

Området sträcker sig över de centrala delarna av Kristinehamn samt gästhamnen och beslutet gäller till att börja med under ett års tid. Därefter kan det förlängas om behovet fortfarande kvarstår. I Filipstad har det varit tillåtet att anlita ordningsvakter vid andra tillfällen än exempelvis särskilda arrangemang i drygt ett års tid.

Har ni upplevt att detta är något som behövs även i Kristinehamn?

– Vi vet att det finns en stor otrygghet i centrala Kristinehamn och tittar vi på händelserapporterna ser vi att det finns ett problem med bland annat missbruk i centrum. Vi har haft problem med personer som inte har skött sig på vissa platser i stan och även om vi på polisen jobbar mot det här så gott vi kan så är behovet större än vad vi mäktar med. Därför kan man säga att det finns ett behov av att ha möjligheten att anlita ordningsvakter, det är inget krav men det finns en möjlighet. Det handlar helt enkelt om att göra centrum tryggt för våra medborgare.

Vad får en ordningsvakt göra som inte en väktare får?

– Ordningsvakterna lyder under polisen och de har begränsade polisiära befogenheter. De får exempelvis avlägsna, avvisa och omhänderta personer. En väktare får egentligen inte göra något mer än vem som helst i samhället, de kan inte göra så mycket mer än att prata och säga till någon som inte sköter sig. Jag vill dock poängtera att väktarna som finns i centrum bland annat gör väldigt stor nytta bara genom att prata eller i vissa fall ringa till oss på polisen.

Tror du att möjligheten att anlita ordningsvakter kommer nyttjas?

– Jag tror att det framför allt periodvis kommer finnas de som använder sig av det här och gör punktinsatser om det till exempel är problem på en viss plats. Jag spekulerar bara, men eftersom vi har sett att behovet finns så tror jag absolut att det kommer nyttjas. I Filipstad har det anlitats ordningsvakter vissa gånger sedan beslutet kom.

  • Jessica Lundevall