2016-07-11 06:00

2016-07-11 06:00

De vill veta vad som händer med vägbidrag

KRISTINEHAMN: "Min åsikt är att kommunen kan betala"

Vad händer med kommunens bidrag till de enskilda vägarna?
Den frågan hoppades Kristinehamns vägsamfällighetsförening få veta under sitt årsmöte. Men någon politiker som kunde svara på det kom aldrig.
– Det verkar inte finnas något intresse från kommunen, säger Erik Ågren.

Kristinehamns vägsamfällighetsförening bjöd in de styrande i tekniska nämnden till måndagens årsmöte för att diskutera bidragen till vägarna. Men ingen politiker kom.

– Jag mejlade både Krister Nyström och Mats Hahne, berättar vägsamfällighetsföreningens ordförande Olle Andersson. Kommunen har gjort en rejäl sänkning av de kommunala bidraget till enskilda vägar och vi hade hoppats få lite klarläggande om vad som händer.

Får vägbidrag

Det är Trafikverket som gör en beräknad kostnad av underhållet för de enskilda vägarna. Verket betalar sedan 60 procent av de kostnaderna.

– Förr betalade kommunen de resterande 40 procenten, men det har successivt sjunkit och nu betalar kommunen 10 procent. Så vi kommer upp i 70 procent. Det är vi som markägare som får betala för snöröjning, saltning och sophämtning. Min åsikt är att kommunen kan betala för vägarna, de får vägbidrag från staten för att sköta vägarna, säger Erik Ågren som varit aktiv i föreningen i många år.

Även allmän trafik

Totalt är det cirka 90 mil som ryms inom Kristinehamns vägsamfällighetsförening - från södra delarna av Kristinehamn och upp mot Väse. Enligt Erik Ågren är standarden på vägarna god:

– Den är bra, det är ju markägarna som sköter vägarna.

– Det är styrelsens ansvar att se till att vägen är säker. Sedan kan den vara mer eller mindre hålig, förklarar Olle Andersson. Det är mycket allmän trafik, framför allt hemtjänst och skolskjuts. Så det ligger ju i kommunens intresse att vägarna är okej.

Vet ni i dag vilka planer kommunen har?

– Nej, det var det vi ville veta. Jag mejlade tre fyra gånger, men fick inget svar.

Vad är nästa steg?

– Vi kommer att göra en skrivelse till tekniska nämnden där vi påpekar angelägenheten om att bidraget kommer upp till 90 procent av kostnaden.

Semester

NKP har pratat med Krister Nyström (S), ordförande i tekniska nämnden, och Mats Hahne (M), vice ordförande i tekniska nämnden, som förklarar varför de inte kunde närvara på årsmötet.

– Jag är på semester och hade annat inplanerat helt enkelt så jag hann inte, säger Krister Nyström.

– Jag har också semester och är i Skåne, säger Mats Hahne.

Varför meddelade ni inte varför ni inte kunde komma?

– Jag har för mig att jag svarade, men jag ska inte säga säkert. Jag tolkade dock inte mejlet som en inbjudan så det är olyckligt om de uppfattar att vi struntade i det. Vi får helt enkelt se till att träffas efter semestern, det är inga problem, säger Krister Nyström.

– Jag får ganska många mejl, för mig är det viss skillnad på en kallelse och en inbjudan, säger Mats Hahne.

Varför har kommunens bidrag till de enskilda vägarna minskat?

– Det här beror på det statliga bidraget och tidigare har vi varit väldigt givmilda jämfört med andra kommuner. Det har inte varit någon större diskussion i nämnden om det, förr om åren kunde det dock vara en ganska het fråga, säger Krister Nyström.

– Vi har hänvisat till Monica Söderlund (trafikhandläggare) på kommunen och nya gatuchefen Sofia Elfström för de kan de här bestämmelserna rakt upp och ner. Men det är ju så att alla olika bidrag justeras varje år, säger Mats Hahne.

Kristinehamns vägsamfällighetsförening bjöd in de styrande i tekniska nämnden till måndagens årsmöte för att diskutera bidragen till vägarna. Men ingen politiker kom.

– Jag mejlade både Krister Nyström och Mats Hahne, berättar vägsamfällighetsföreningens ordförande Olle Andersson. Kommunen har gjort en rejäl sänkning av de kommunala bidraget till enskilda vägar och vi hade hoppats få lite klarläggande om vad som händer.

Får vägbidrag

Det är Trafikverket som gör en beräknad kostnad av underhållet för de enskilda vägarna. Verket betalar sedan 60 procent av de kostnaderna.

– Förr betalade kommunen de resterande 40 procenten, men det har successivt sjunkit och nu betalar kommunen 10 procent. Så vi kommer upp i 70 procent. Det är vi som markägare som får betala för snöröjning, saltning och sophämtning. Min åsikt är att kommunen kan betala för vägarna, de får vägbidrag från staten för att sköta vägarna, säger Erik Ågren som varit aktiv i föreningen i många år.

Även allmän trafik

Totalt är det cirka 90 mil som ryms inom Kristinehamns vägsamfällighetsförening - från södra delarna av Kristinehamn och upp mot Väse. Enligt Erik Ågren är standarden på vägarna god:

– Den är bra, det är ju markägarna som sköter vägarna.

– Det är styrelsens ansvar att se till att vägen är säker. Sedan kan den vara mer eller mindre hålig, förklarar Olle Andersson. Det är mycket allmän trafik, framför allt hemtjänst och skolskjuts. Så det ligger ju i kommunens intresse att vägarna är okej.

Vet ni i dag vilka planer kommunen har?

– Nej, det var det vi ville veta. Jag mejlade tre fyra gånger, men fick inget svar.

Vad är nästa steg?

– Vi kommer att göra en skrivelse till tekniska nämnden där vi påpekar angelägenheten om att bidraget kommer upp till 90 procent av kostnaden.

Semester

NKP har pratat med Krister Nyström (S), ordförande i tekniska nämnden, och Mats Hahne (M), vice ordförande i tekniska nämnden, som förklarar varför de inte kunde närvara på årsmötet.

– Jag är på semester och hade annat inplanerat helt enkelt så jag hann inte, säger Krister Nyström.

– Jag har också semester och är i Skåne, säger Mats Hahne.

Varför meddelade ni inte varför ni inte kunde komma?

– Jag har för mig att jag svarade, men jag ska inte säga säkert. Jag tolkade dock inte mejlet som en inbjudan så det är olyckligt om de uppfattar att vi struntade i det. Vi får helt enkelt se till att träffas efter semestern, det är inga problem, säger Krister Nyström.

– Jag får ganska många mejl, för mig är det viss skillnad på en kallelse och en inbjudan, säger Mats Hahne.

Varför har kommunens bidrag till de enskilda vägarna minskat?

– Det här beror på det statliga bidraget och tidigare har vi varit väldigt givmilda jämfört med andra kommuner. Det har inte varit någon större diskussion i nämnden om det, förr om åren kunde det dock vara en ganska het fråga, säger Krister Nyström.

– Vi har hänvisat till Monica Söderlund (trafikhandläggare) på kommunen och nya gatuchefen Sofia Elfström för de kan de här bestämmelserna rakt upp och ner. Men det är ju så att alla olika bidrag justeras varje år, säger Mats Hahne.

  • Sofia Telby, Jessica Lundevall