2016-07-11 06:00

2016-07-11 06:00

Anslag för att stoppa fågelmatandet

KRISTINEHAMNS KOMMUN: Problem med fåglar som stör och smutsar ner

Fåglar som skränar, smutsar ner och stör restauranglivet i centrum har länge varit ett problem. Kristinehamns kommun har därför satt upp anslag längs med Varnan med en uppmaning skriven på tre språk; ”Vänligen mata inte fåglarna”.

Problemet med stora mängder fåglar är störst i de centrala delarna av Kristinehamn.

– Fåglarna är en naturlig del av miljön, men i större antal blir de störande. Speciellt när man matar dem i centrum och vi har framför allt haft problem med fiskmåsar, förklarar Kristinehamns kommuns gatuchef Sofia Elfström.

Just fiskmåsarna kan bli lite aggressiva, framför allt under perioden då de har ungar. Fåglarna smutsar även ner i centrum på allt från bilar till parkbänkar samt upplevs som störande vid restauranger.

Tre språk

Under fredagen satte Kristinehamns kommun upp anslag med uppmaning om att inte mata fåglarna. Texten på anslagen är skriven på svenska, engelska och arabiska för att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen. Skyltarna har placerats längs med Varnan från stadshotellet och bort till Svinvallen.

– Alla måste vara med och hjälpas åt. Förutom att kommunen har ett ansvar så har även näringsidkare och fastighetsägare ett ansvar, säger Sofia Elfström.

Olika sätt att bidra kan exempelvis vara att hjälpa till att sprida informationen eller att sätta upp drakar som skrämmer iväg fåglarna.

Sofia Elfström betonar också att det inte finns någon anledning att mata fåglarna.

– De har mat så att de klarar sig.

Problemet med stora mängder fåglar är störst i de centrala delarna av Kristinehamn.

– Fåglarna är en naturlig del av miljön, men i större antal blir de störande. Speciellt när man matar dem i centrum och vi har framför allt haft problem med fiskmåsar, förklarar Kristinehamns kommuns gatuchef Sofia Elfström.

Just fiskmåsarna kan bli lite aggressiva, framför allt under perioden då de har ungar. Fåglarna smutsar även ner i centrum på allt från bilar till parkbänkar samt upplevs som störande vid restauranger.

Tre språk

Under fredagen satte Kristinehamns kommun upp anslag med uppmaning om att inte mata fåglarna. Texten på anslagen är skriven på svenska, engelska och arabiska för att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen. Skyltarna har placerats längs med Varnan från stadshotellet och bort till Svinvallen.

– Alla måste vara med och hjälpas åt. Förutom att kommunen har ett ansvar så har även näringsidkare och fastighetsägare ett ansvar, säger Sofia Elfström.

Olika sätt att bidra kan exempelvis vara att hjälpa till att sprida informationen eller att sätta upp drakar som skrämmer iväg fåglarna.

Sofia Elfström betonar också att det inte finns någon anledning att mata fåglarna.

– De har mat så att de klarar sig.