2016-07-07 17:32

2016-07-07 17:32

Paneldebatt om ny lag

KRISTINEHAMN/VISBY: "Människor känner oro över att inte ha försörjning eller boende"

Hur påverkas Kristinehamn av den nya lagen om asylsökandes rätt att stanna i Sverige efter ett avslag?

– Vi har inte sett konsekvenserna än, säger integrationschef Karin Eriksson som just är hemkommen från Almedalsveckan i Visby.

En dryg månad har gått sedan den nya lagen infördes och i onsdags var lagen på Migrationsverkets Almedals-agenda. Under ett informationsseminarium satt Kristinehamns integrationschef med i en panel för att informera om förändringarna i lagen och syftet med dem.

– Vad den innebär rent lagmässigt för individen, vad Migrationsverket gör och vilka konsekvenser den ger kommunerna, berättar Karin Eriksson.

Rätt till nödbistånd

Enligt henne har varken SKL (Sveriges kommuner och landsting) eller kommunerna sett några följder av lagen, som innebär att en asylsökande vuxen utan barn inte har rätt till asylboende och dagersättning när personen fått avslag i samtliga instanser och beslutet vunnit laga kraft.

– Om individen ändå väljer att stanna inom kommunen har han eller hon, precis som alla andra som vistas i kommunen, enligt lag rätt att vända sig till socialtjänsten och ansöka om bistånd. Då handlar det främst om nödbistånd. Det är ingen långsiktig lösning för individen och det är oroväckande.

Ett vakuum

Syftet med lagförändringarna är bland annat att frigöra platser på asylboenden då många av dem upptas av personer som fått avslag. Regeringens intentioner är även att antalet som frivilligt återvänder till sina hemländer ökar.

Men enligt integrationschefen kan konsekvenserna av den nya lagen bli att det kommer att vistas personer i Sverige, och sannolikt även i Kristinehamn, som inte har någonstans att bo eller någon försörjning, i vissa fall inte heller någon möjlighet att återvända till hemlandet.

Många förlorar dessutom möjligheten att legitimera sig när de får sitt LMA-kort indraget.

– Det känns lite som att man har beslutat om en ny lag utan att utreda konsekvenserna. Frågan är om effekten blir att de som fått avslag hamnar i ett vakuum. Det finns en oro.

Förutom paneldebatten fick Karin Eriksson möjlighet att gå på flera andra seminarier under besöket Visby.

Gjorde du någon reklam för Kristinehamn?

– Absolut!

En dryg månad har gått sedan den nya lagen infördes och i onsdags var lagen på Migrationsverkets Almedals-agenda. Under ett informationsseminarium satt Kristinehamns integrationschef med i en panel för att informera om förändringarna i lagen och syftet med dem.

– Vad den innebär rent lagmässigt för individen, vad Migrationsverket gör och vilka konsekvenser den ger kommunerna, berättar Karin Eriksson.

Rätt till nödbistånd

Enligt henne har varken SKL (Sveriges kommuner och landsting) eller kommunerna sett några följder av lagen, som innebär att en asylsökande vuxen utan barn inte har rätt till asylboende och dagersättning när personen fått avslag i samtliga instanser och beslutet vunnit laga kraft.

– Om individen ändå väljer att stanna inom kommunen har han eller hon, precis som alla andra som vistas i kommunen, enligt lag rätt att vända sig till socialtjänsten och ansöka om bistånd. Då handlar det främst om nödbistånd. Det är ingen långsiktig lösning för individen och det är oroväckande.

Ett vakuum

Syftet med lagförändringarna är bland annat att frigöra platser på asylboenden då många av dem upptas av personer som fått avslag. Regeringens intentioner är även att antalet som frivilligt återvänder till sina hemländer ökar.

Men enligt integrationschefen kan konsekvenserna av den nya lagen bli att det kommer att vistas personer i Sverige, och sannolikt även i Kristinehamn, som inte har någonstans att bo eller någon försörjning, i vissa fall inte heller någon möjlighet att återvända till hemlandet.

Många förlorar dessutom möjligheten att legitimera sig när de får sitt LMA-kort indraget.

– Det känns lite som att man har beslutat om en ny lag utan att utreda konsekvenserna. Frågan är om effekten blir att de som fått avslag hamnar i ett vakuum. Det finns en oro.

Förutom paneldebatten fick Karin Eriksson möjlighet att gå på flera andra seminarier under besöket Visby.

Gjorde du någon reklam för Kristinehamn?

– Absolut!

  • Sofia Telby